Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Puchlovice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Puhlovice
 • 1547 první zmínka
 • 1850-1960 obec, 1960-31.12.1991 část obce Boharyně, od 1. 1. 1992 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Puchlovice


Digitalizované archiválie Puchlovice

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Puchlovice

dnešní matriční úřad Nechanice

římskokatolická církev: farní úřad Boharyně, dnes farnost Nechanice

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

sign. 7-1 matrika N 1787-1815

sign. 7-2 matrika N 1815-1842

sign. 7-3 matrika N, index N 1842-1863

sign. 7-6741 matrika N 1864-1907

sign. 7-4 matrika O 1787-1815

sign. 7-5 matrika O 1815-1867

sign. 7-6742 matrika O 1868-1906

sign. 7-6 matrika Z 1787-1815

sign. 7-7 matrika Z 1815-1867

sign. 7-8003 matrika Z 1868-1930

sign. 7-5843 index NOZ 1787-1815

sign. 7-8 index NOZ 1787-1848