Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Šaplava

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Šaplavá
 • 1381 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Šaplava

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1670Archiv obce ŠaplavaŠA - AO1819 - 1945 (1982)0,6501, 02
1668Jednotné zemědělské družstvo ŠaplavaŠA - JZD1958 - 1960 (1961)0,1821363
1669Místní národní výbor ŠaplavaŠA - MNV1945 - 19900,952
1671Místní rada osvětová ŠaplavaŠA - MRO1946 - 19480,032991
1673Místní školní rada ŠaplavaŠA - MŠR1878 - 1949 (1950)0,12431
1672Sbor dobrovolných hasičů ŠaplavaŠA - SDH1937 - 19560,022741
2165Veřejná obecní knihovna ŠaplavaŠA - VK1940 - 19470,032992
1674Základní devítiletá škola ŠaplavaŠA - OŠ1819 - 19620,7501, 02430


Digitalizované archiválie Šaplava

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Šaplava 1856-1915

Pamětní kniha obce Šaplava 1914-1980

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Šaplava

dnešní matriční úřad Smidary

římskokatolická církev: farní úřad Chomutice, filiální k Hořicím, 1728 farnost Chomutice; farní úřad Ohnišťany, filiální k Chomuticím, 1788 lokalie, 1858 farnost Ohnišťany  dnes farnost Ohnišťany

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Chomutice

sign. 57-5370 matrika NOZ 1678-1734

sign. 57-5371 matrika N 1784-1806

sign. 57-5369 matrika Z 1784-1818

římskokatolické matriky – farní úřad Ohnišťany

sign. 118-1 matrika NOZ, index NOZ 1760-1789

sign. 118-2 matrika N 1789-1822

sign. 118-5 matrika N 1821-1860

sign. 118-7 matrika O 1789-1830

sign 118-8 matrika O 1829-1865

sign. 118-9 matrika Z 1789-1836

sign. 118-6673 matrika Z 1837-1903

sign. 118-13 index N 1760-1834

sign. 118-11 index O 1760-1834

sign. 118-12 index Z 1760-1834

sign. 118-10 index NOZ 1789-1822

sign. 105-5 index NOZ 1814-1834