Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Sčítací operáty 1921

 

Upozornění pro badatele

Na tomto odkazu byly v nedávné minulosti umístěny kompletní digitalizáty sčítacích operátů z roku 1921. Vzhledem k platné legislativě na ochranu osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), zákon č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v posledním znění), platného archivního zákona (zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů v posledním znění) a rozhodnutí ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku, jsme byli nuceni tyto digitalizáty z veřejné prezentace dočasně stáhnout. Opět je vrátíme zpět v roce 2026.

Bádat v digitalizátech sčítacích operátů z roku 1921 můžete bezplatně na naší studovně v badatelských dnech, popřípadě můžete využít služby jednoduché rešerše, která bude zpoplatněna dle platného ceníku. Pokud budete mít zájem o rešerši, uveďte v žádosti o ní, prosíme, co nejvíce údajů k hledané osobě/osobám, především jméno, příjmení, bydliště (ideálně čp), čímž zrychlíte proces vyřizování. Rešerše budeme vyřizovat dle aktuálních možností archivu. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Za Státní okresní archiv Hradec Králové Mgr. Martin Landsmann, vedoucí archivu

Děkujeme za pochopení.