Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Sendražice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


 • 1297 první zmínka
 • od 1850 obec

 

 • Politický okres
  • 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem
  • 1855-1868 Jaroměř
  • 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem
  • 1942-1945 Hradec Králové
  • 1945-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové

 

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové

 

 


 

Archivní fondy Sendražice

 


 

Digitalizované archiválie Sendražice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Sendražice 1433-1948

Pamětní kniha obce Sendražice 1848-1919

Pamětní kniha obce Sendražice 1927-1935

Pamětní kniha obce Sendražice 1937-1973

 


 

Matriční příslušnost Sendražice

dnešní matriční úřad Smiřice

římskokatolická církev: farní úřad Sendražice, filiální k Hoříněvsi, 1787 lokalie Sendražice, 1856 farnost Sendražice, dnes děkanství Holohlavy

československá církev: farní úřad Holohlavy, sbor založen 1920

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje