Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Skřivany

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1360 první zmínka
 • 1850-1988 obec, 1.1.1989-28.2.1990 část obce Nový Bydžov, od 1. 3. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Skřivany


Digitalizované archiválie Skřivany

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Skřivany 2500 př.n.l. – 1948

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Skřivany

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev: farní úřad Smidary, dnes farnost Smidary

evangelická církev: farní úřad Hořice, 1890 reformovaný český filiální sbor k Semonicím, 1927 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český  sbor

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930