Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Sloupno

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1311 první zmínka
 • 1850-1951 obec, 1951-1953 část obce N. Bydžov, 1.1.1954-30.6.1980 obec, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Nový Bydžov, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Sloupno


Digitalizované archiválie Sloupno

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Sloupno 1310-1938

Pamětní kniha obce Sloupno 1939-1959

Pamětní kniha obce Sloupno 1960-1970

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Sloupno

dnešní matriční úřad Nový Bydžov

římskokatolická církev: farní úřad Metličany, filiální k Novému Bydžovu, 1785 lokalie Metličany, 1850 farnost Metličany, dnes děkanství Nový Bydžov

evamgelická církev: farní úřad Hořice, 1890 reformovaný český filiální sbor k Semonicícm, od 1927 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930