Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Smidary

Smidary

Červeněves – odkaz na samostatnou stránku
Chotělice – odkaz na samostatnou stránku
Křičov – odkaz na samostatnou stránku
Loučná Hora – odkaz na samostatnou stránku


Smidary

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1332 první zmínka
 • nejpozději od 1526 městečko, od 1850 obec-městys, 1911-1949 město, od 1949 obec

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Smidary


Digitalizované archiválie Smidary

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Smidary 1413-1846

Pamětní kniha obce Smidary 1562-1936

Pamětní kniha obce Smidary do r. 1965

Pamětní kniha obce Smidary 1966-1981

Pamětní kniha obce Smidary 1982-1987

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Smidary

dnešní matriční úřad Smidary

římskokatolická církev: farní úřad Smidary, dnes farnost Smidary

evangelická církev: farní úřad Hořice, 1890 reformovaný český filiální sbor k Semonicím, 1927 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český  sbor

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930

Červeněves

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost též Červenoves 1318 první zmínka 1850-1960 obec, od 1. 7. 1960 součást Smidar Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Archivní fondy Červeněves Digitalizované archiválie Červeněves Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha obce Červeněves …

Chotělice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1386 první zmínka 1850-1976 obec, od 30. 4. 1976 součást Smidar Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Archivní fondy Chotělice Digitalizované archiválie Chotělice Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha obce Chotělice 14. st. …

Křičov

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1260 první zmínka 1850-1868 obec, 1868-1887 část obce Starý Bydžov, 1887-1960 obec, od 1. 7. 1960 součást Smidar Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Archivní fondy Křičov Digitalizované archiválie Křičov Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha …

Loučná Hora

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1369 první zmínka 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Smidar Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov 1960-2002 Hradec Králové Archivní fondy Loučná Hora Digitalizované archiválie Loučná Hora Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha obce Loučná …