Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Smiřice

Smiřice

Rodov – odkaz na samostatnou stránku
Trotina – odkaz na samostatnou stránku


Smiřice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1380 první zmínka
 • nejpozději od 1659 město, od 1850 obec-město, od 1949 obec, od 1971 město
 • Politický okres
  • 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem
  • 1855-1868 Jaroměř
  • 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem
  • 1942-1945 Hradec Králové
  • 1945-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové

Archivní fondy Smiřice


Digitalizované archiválie Smiřice

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

  Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:   Pamětní kniha obce Smiřice do r. 1914 Pamětní kniha obce Smiřice 1914 – 1933 Pamětní kniha obce Smiřice 1934 – 1948 Pamětní kniha obce Smiřice 1949 – 1959  


Matriční příslušnost Smiřice

dnešní matriční úřad Smiřice římskokatolická církev: farní úřad Holohlavy, 1380 vikářství Holohlavy, dnes děkanství Holohlavy evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor; farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické;  farní úřad Semonice, od 1868 reformovaný český sbor vzniklý vyčleněním z reformovaného sboru v Černilově, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické československá církev: farní úřad Holohlavy, sbor založen 1920   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov sign. L 1-1 matrika N 1785-1835 sign. L 1-2 matrika N 1785-1835 sign. L 1-3 matrika N 1856-1878 sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911 sign. L 1-4 matrika O 1785-1842 sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871 sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919 sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843 sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896 sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919 sign. L 1-12 index O 1842-1919 evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov sign. R 5-1 matrika N 1785-1831 sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851 sign. R 5-3 matrika N 1851-1856 sign. R 5-4 matrika N 1857-1862 sign. R 5-5 matrika N 1863-1871 sign. R 5-6 matrika N 1872-1883 sign. R 5-14 matrika N 1883-1902 sign. R 5-15 matrika N 1903-1911 sign R 5-7 matrika O 1793-1849 sign. R 5-8 matrika O 1849-1851 sign. R 5-9 matrika O 1852-1865 sign. R 5-10 matrika O 1866-1892 sign. R 5-16 matrika O 1893-1926 sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850 sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866 sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898   evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Semonice sign. 7256 matrika N 1868-1906 sign. 7959 matrika O 1868-1926 sign. 7257 matrika Z 1868-1919

Rodov

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost   1318 první zmínka 1850-1985 obec, od 1. 7. 1985 součást Smiřic   Politický okres 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem 1855-1868 Jaroměř 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem 1942-1945 Hradec Králové 1945-1960 Jaroměř 1960-2002 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1960 Jaroměř 1960-2002 Hradec Králové Archivní fondy Rodov     …

Trotina

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost     1790 první zmínka od 1850 osada, později část Rodova, od od 1. 7. 1985 součást Smiřic   Politický okres 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem 1855-1868 Jaroměř 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem 1942-1945 Hradec Králové 1945-1960 Jaroměř 1960-2002 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1960 Jaroměř 1960-2002 Hradec …

Urbáře Smiřice

Urbář panství Smiřického z r. 1655 Urbář panství Smiřického z r. 1655 – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči   Urbář panství Smiřického z roku 1655 je také zpracován na oficiálních webových stránkách města Smiřice: Usedlosti a majitelé panství Smiřice – Hořiněves od roku 1496.   V podkapitole, Usedlosti smiřického a hořiněveského panství v letech 1588 …