Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Smržov

Smržov

Hubiles – odkaz na samostatnou stránku


Smržov

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


 • 1500 první zmínka
 • od 1850 obec

 

 • Politický okres
  • 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem
  • 1855-1868 Jaroměř
  • 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem
  • 1942-1945 Hradec Králové
  • 1945-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové

 

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Jaroměř
  • 1960-2002 Hradec Králové

 

 

 • Bývalé obce a osady, dnes součást Smržova – odkazy na wikipedii

 


Archivní fondy Smržov

 


 

Digitalizované archiválie Smržov

Pamětní  knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Smržov 1945-1980 (1984)

Pamětní kniha obce Smržov 1143-1980

 


 

Matriční příslušnost Smržov

dnešní matriční úřad Smiřice

římskokatolická církev: farní úřad Čibuz, filiální k Holohlavům, 1786 farnost Čibuz, dnes farnost Čibuz

evangelická církev:  farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické;

farní úřad Klášter nad Dědinou, od 1782 reformovaný český sbor, po  1918 sbor Českobratrské církve evangelické;

Hubiles:  farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor;

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 42A-18 matrika N, index N 1786-1812

sign. 42A-3581 matrika N 1812-1882 (pouze Hubiles)

sign. 42A-3580 matrika N 1812-1882 (pouze Smržov)

sign. 42A-22 matrika O, index O 1786-1892

sign. 42A-4838 matrika O 1812-1894 (pouze Hubiles)

sign. 42A-4839 matrika O 1812-1894 (pouze Smržov)

sign. 42A-24 matrika Z, index Z 1786-1812

sign. 42A-5844 index NOZ 1786-1902

sign. 42A-5845 index NOZ 1903-1949

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Klášter nad Dědinou

sign. R 12-1 matrika NOZ 1784-1799

sign. R 12-2 matrika N 1799-1833

sign. R 12-3 matrika N 1834-1846

sign. R 12-4 matrika N 1846-1859

sign. R 12-5 matrika N 1859-1875

sign. R 12-6 matrika N 1875-1890

sign. R 12-13 matrika N 1891-1910

sign. R 12-7 matrika O 1799-1844

sign. R 12-8 matrika O 1844-1860

sign. R 12-9 matrika O 1860-1865

sign. R 12-14 matrika O 1865-1903

sign. R 12-10 matrika Z 1799-1849

sign. R 12-11 matrika Z 1849-1872

sign. R 12-15 matrika Z 1872-1919

sign. R 12-16  index N 1784-1799

sign. R 12-17 index N 1834-1836

sign. R 12-18 index N 1846-1859

sign. R 12-19 index N 1859-1875

sign. R 12-20 index N 1875-1890

sign. R 12-21 index O 1844-1860

sign. R 12-22 index Z 1849-1872

Hubiles

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost   též Hubylesy, Hubilesy 1495 první zmínka 1850-1896 část obce Smržov, 1896-1966 obec, od 1. 1. 1967 součást Smržova   Politický okres 1850-1855 Dvůr Králové nad Labem 1855-1868 Jaroměř 1868-1942 Dvůr Králové nad Labem 1942-1945 Hradec Králové 1945-1960 Jaroměř 1960-2002 Hradec Králové   Soudní okres 1850-1960 Jaroměř 1960-2002 Hradec …