Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Starý Bydžov

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1186 první zmínka
 • 1850-1980 obec, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Nový Bydžov, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Starý Bydžov


Digitalizované archiválie Starý Bydžov

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Starý Bydžov

dnešní matriční úřad Nový Bydžov 

římskokatolická farnost: farní úřad Starý Bydžov, dnes děkanství Nový Bydžov

evangelická církev: farní úřad Hořice, 1890 reformovaný český filiální sbor k Semonicím, 1927 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické,

československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z  1890-1930