Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Stěžery

Stěžery

Hřibsko – odkaz na samostatnou stránku
Charbuzice – odkaz na samostatnou stránku
Stěžírky – odkaz na samostatnou stránku


Stěžery

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


  • 1229 první zmínka
  • od 1850 obec

  • Politický okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • 1850-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Stěžery


Digitalizované archiválie Stěžery

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Stěžery 1229-1941

Pamětní kniha obce Stěžery 1541-1970

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Stěžery

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Stěžery, filiální ke Kuklenám, 1860 lokalie, 1870 farnost Stěžery, dnes farnost Hradec Králové-Pražské Předměstí

evangelická církev: farní úřad Hradec Králové,  kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filiální sbor luterského českého sboru v Černilově sloučeny od 1920 v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Charbuzice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1547 první zmínka 1850-1976 osada,poději část Stěžírek, od 1. 1. 1976 součást Stěžer Politický okres 1850-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-2002 Hradec Králové Archivní fondy Charbuzice Digitalizované archiválie Charbuzice Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a …

Hřibsko

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost též Řipsko, Řibsko 1541 první zmínka 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Stěžer Politický okres 1850-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-2002 Hradec Králové Archivní fondy Hřibsko Digitalizované archiválie Hřibsko Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a …

Stěžírky

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost též Stěžerky 1443 první zmínka 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Stěžer Politický okres 1850-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-2002 Hradec Králové Archivní fondy Stěžírky Digitalizované archiválie Stěžírky Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových …