Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Střezetice

Střezetice

Dlouhé Dvory – odkaz na samostatnou stránku


Střezetice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Střesetice
 • 1351 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1867-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Střezetice


Digitalizované archiválie Střezetice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Střezetice 1850-1997

Pamětní kniha obce Střezetice 1866

Pamětní kniha obce Střezetice 1976-1987

Pamětní kniha obce Střezetice 1996-1997

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Střezetice

dnešní matriční úřad Všestary

římskokatolická církev: farní úřad Probluz, filiální k Nechanicům, 1765 farnost Střezetice, dnes farnost Nechanice

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Dlouhé Dvory

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost též Dlouhodvory 1414 první zmínka 1850-1868 obec, 1868-1922 část obce Chlum, 1922-1975 obec, od 1. 1. 1976 součást Střezetic Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1867-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Dlouhé Dvory Digitalizované archiválie Dlouhé Dvory Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení …