Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Světí

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


  • též Světy
  • 1360 první zmínka
  • 1850-1960 obec, 1960-23.11.1990 část obce Všestary, od 24. 11. 1990 obec

  • Politický okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • 1850-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Světí


Digitalizované archiválie Světí

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Světí

dnešní matriční úřad Všestary

římskokatolická církev: farní úřad Všestary, dnes farnost Všestary

evangelická církev: arní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické; farní úřad Hradec Králové, kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filiální sbor luterského českého sboru v Černilově sloučeny od 1929 v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Holohlavy, sbor založen 1920; farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898