Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Syrovátka

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1339 první zmínka
 • 1850-1988 obec, 1.1.1989-23.11.1990 část obce Dobřenice, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Syrovátka


Digitalizované archiválie Syrovátka

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Syrovátka 1339-1936

Pamětní kniha obce Syrovátka 1923-1963

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Syrovátka

dnešní matriční úřad Praskačka

římskokatolická církev: dnes farnost Dobřenice

evangelická církev: farní úřad Bukovka, 1783 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické;  farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor;

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Bukovka

sign. R 3-1 matrika N 1831-1857

sign. R 3-2 matrika N 1857-1875

sign. R 3-3 matrika N 1875-1892

sign. R 3-6 matrika O 1831-1909

sign. R 3-4 matrika Z 1831-1886

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1785-1835

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919