Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem

Krňovice – odkaz na samostatnou stránku
Nepasice – odkaz na samostatnou stránku
Polánky nad Dědinou – odkaz na samostatnou stránku
Štěnkov – odkaz na samostatnou stránkuTřebechovice pod Orebem

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


  • 1358 první zmínka
  • nejpozději od 1368 město, od 1850 obec-město

  • Politický okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • 1850-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Třebechovice pod Orebem

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1701Archiv města Třebechovice pod OrebemT - AM1552 - 1945 (1957)49,4211520
2566Bytový podnik, s. p. Třebechovice pod OrebemT - BP1973 - 19920,452
1684Cech krejčích Třebechovice pod OrebemT - CK1582 - 18250,1186
1685Cech nádeníků Třebechovice pod OrebemT - CN1755 - 17810,03187
1686Cech pekařů, pernikářů, mlynářů, krupařů Třebechovice pod OrebemT - CP1708 - 18580,13188
1687Cech rozličných řemesel Třebechovice pod OrebemT - CŘR1600 - 1859 (1869)0,29183
1688Cech řezníků Třebechovice pod OrebemT - CŘ1585 - 1859 (1882)0,13182
1689Cech ševců Třebechovice pod OrebemT - CŠ1558 - 18470,13185
1690Cech tkalců Třebechovice pod OrebemT - CT1546 - 1859 (1888)0,13184
1691Československý červený kříž - místní odbočka Třebechovice pod OrebemT - ČK1922 - 19520,121222
2496Četnická stanice Třebechovice pod OrebemT - Čet.s.1872 - 19440,411
1692Dělnická tělocvičná jednota Třebechovice pod OrebemT - DTJ1912 - 19470,051137
1702Domovina domkařů a malorolníků - místní odbor Třebechovice pod OrebemT - DDM1925 - 19470,031225
1693Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokola Třebechovice pod OrebemT - DSKL1903 - 19400,211133
2443Farní úřad českobratrské církve evangelické Třebechovice pod OrebemT - AF ČCE1871 - 19490,411605
1694Farní úřad Třebechovice pod OrebemT - AF1706 - 195251112
1868Held Jan Theobald, Dr.SP - HELD(1635) 1789 - 1851 (1969)0,5111772
2689Heldova městská knihovna Třebechovice pod OrebemT - HMK1919 - 19970,761
1695Honební společenstvo Třebechovice pod OrebemT - HVB1895 - 19610,121223
2784Invates, s. r. o. Třebechovice pod OrebemT - Invates1991 - 20100,462
1696Jednotné zemědělské družstvo Třebechovice pod OrebemT - JZD1950 - 1990 (1991)5,321369
2727Jiskra - tělocvičná jednota Třebechovice pod OrebemT - TJ Jiskra1948 - 19550,121
2688Junák - svaz skautů a skautek, středisko Třebechovice pod OrebemT - Junák1911 - 20053,8311746
1697Klub českých turistů - odbor Třebechovice pod OrebemT - KČT(1920) 1921 - 19370,261139
2380Koleš VilémSP - KOLEŠ1850 - 1944 (1969)0,6611603
1727Kožena - závodní sokolská jednota Třebechovice pod OrebemT - SKL (KOŽ)1951 - 19520,251136
1698Krejcarový spolek Třebechovice pod OrebemT - KS1879 - 19250,121118
2122Lidová škola zemědělská Třebechovice pod OrebemT - LŠH1946 - 19480,062576
2565Městské kulturní středisko Třebechovice pod OrebemT - MKS1975 - 19920,222
1700Městské říční lázně Třebechovice pod OrebemT - MŘL1920 - 19570,151224
1699Městský národní výbor Třebechovice pod OrebemT - MěNV1945 - 1990 (1995)19,3411388
2567Městský úřad Třebechovice pod OrebemT - MÚ1990 - 20033,161
1886Milota JosefSP - MILOTA1896 - 19722,91
1929Místní lidový soud Třebechovice pod OrebemT - MLS1962 - 19690,0721719
1703Místní osvětová komise Třebechovice pod OrebemT - MOK1922 - 19450,031227
1704Místní rada osvětová Třebechovice pod OrebemT - MRO1946 - 19500,131228
2123Místní školní rada Třebechovice pod OrebemT - MŠR1867 - 19491,532577
2442Mrha AugustinSP - MRHA1840 - 19280,111604
2314Národní fronta - místní akční výbor Třebechovice pod OrebemT - NF1948 - 19570,121
1705Národní jednota severočeská - místní odbor Třebechovice pod OrebemT - NJS1934 - 19420,051226
2220Národní obec fašistická - místní jednota Třebechovice pod OrebemT - NOF1926 - 19370,051
2121Národní škola Třebechovice pod OrebemT - OŠ1789 - 19533,801, 02573
1708Občanská beseda Třebechovice pod OrebemT - OB1882 - 19480,121230
1706Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Třebechovice pod Orebem IT - SBD (I)1919 - 19360,251231
1709Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Třebechovice pod Orebem IIT - SBD (II)1947 - 19500,121232
2164Odbor sociální péče o mládež Třebechovice pod OrebemT - SPM (o.)1923 - 19390,041242
1710Okrašlovací spolek Třebechovice pod OrebemT - OS1892 - 19510,121233
2696Pionýrská organizace Československo-mongolského přátelství Třebechovice pod OrebemT - PO1950 - 19890,121
2698Prášil JiříSP - Prášil1957 - 20050,481
2375Probošt FrantišekSP - PROBOŠT1909 - 19632,5311656
1712Protiletecká ochrana Třebechovice pod OrebemT - CPO1935 - 19450,211235
2590První knihárenská, s. r. o. Třebechovice pod OrebemT - PK1997 - 20000,032
2383Rodinný archiv DědourkůSP - DĚDOUREK1870 - 19861,4811616
1878Rodinný archiv KrálkůSP -KRÁLKOVI1821 - 19752,581
2051Rolnická záložna Třebechovice pod OrebemT - RZ1873 - 1948 (1954)0,521413
2214Sbírka - cechovní dokumenty Třebechovice pod OrebemT - C- Sb1731 - 1859 (1891)0,14189
1798Sbírka - varia Třebechovice pod OrebemT - varia1845 - 19953,31
1713Sbor dobrovolných hasičů Třebechovice pod OrebemT - SDH1876 - 19600,451236
2728Sdružení přátel Junáka Třebechovice pod OrebemT - SPJ1945 - 19460,021
1722Sokol - tělocvičná jednota Třebechovice pod OrebemT - SKL1870 - 19653,341132
1723Sokol (sjednocený) - tělovýchovná jednota Třebechovice pod OrebemT - SKL (sj.)(1945) 1948 - 19520,181135
2705Soukromá hotelová škola a střední odborné učiliště služeb, s. r. o. Třebechovice pod OrebemT - SHŠ1994 - 20000,441
1731Společenstvo obchodníků a potravníků Třebechovice pod OrebemT - ŽSOP1867 - 19410,56196
1715Společenstvo oděvních živností Třebechovice pod OrebemT - ŽSOŽ1883 - 1941 (1949)0,23195
1716Společenstvo pekařů, krupařů, mlynářů Třebechovice pod OrebemT - ŽSKP1863 - 18700,05197
1717Společenstvo rozličných řemesel Třebechovice pod OrebemT - ŽSRŘ(1852) 1862 - 1941 (1942)0,54194
1714Společná pomocnická pokladna nemocniční Třebechovice pod OrebemT - SNP1894 - 19260,031237
1718Spolek divadelních ochotníků Symposion Třebechovice pod OrebemT - SDO(1853) 1947 - 19660,141243
1719Spolek vojenských vysloužilců Třebechovice pod OrebemT - SVV1872 - 19080,041238
1720Sportovní klub Třebechovice pod OrebemT - SK1919 - 19470,141138
2720Steinwald, v. o. s. Třebechovice pod OrebemT - STEINWALD1992 - 20040,052
1721Strana národní jednoty - místní organizace Třebechovice pod OrebemT - SNJ1938 - 19390,121847
2734Středisko pracovního vyučování - galanterní Třebechovice pod OrebemT - SPV1991 - 19990,31
2694Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třebechovice pod OrebemT -SOŠ1948 - 20084,411762
1907Šrámek VáclavSP - ŠRÁMEK1897 - 19630,5811572
1726Včelařský spolek Třebechovice pod OrebemT - VS1912 - 19490,21240
1707Veřejná osvětová služba Třebechovice pod OrebemT - VOS1943 - 19440,031229
1724Veřejná válečná kuchyně Třebechovice pod OrebemT - VVK1916 - 19200,121239
2163Vodní družstvo Třebechovice pod OrebemT - VD1889 - 19530,291244
1725Základní škola Třebechovice pod OrebemT - MŠ1895 - 20014,901, 02574
2050Záložna Třebechovice pod OrebemT - OZ1868 - 1952 (1953)2,521412
2237Zemědělské družstvo Třebechovice pod OrebemT - ZD1990 - 19970,312
1728Zemědělské strojní družstvo Třebechovice pod OrebemT - ZSD1948 - 19520,031241
1729Zpěvácký spolek Oreb Třebechovice pod OrebemT - ZSO1863 - 19530,11630
1730Živnostenská škola pokračovací Třebechovice pod OrebemT - ŽŠP1910 - 19460,42575
2052Živnostenská záložna Třebechovice pod OrebemT - ŽZ1919 - 19430,421414


Digitalizované archiválie Třebechovice pod Orebem

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Třebechovice p. O. 1945-1954

Pamětní kniha obce Třebechovice p. O. 1945-1990

Pamětní kniha obce Třebechovice p. O. 1955-1956

Pamětní kniha obce Třebechovice p. O. 1957-1960

Pamětní kniha obce Třebechovice p. O. 1961-1967

Pamětní kniha obce Třebechovice p. O. 1968-1974

Pamětní kniha obce Třebechovice p. O. 1975-1990

ítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

 


Matriční příslušnost Třebechovice pod Orebem

dnešní matriční úřad Třebechovice pod Orebem

římskokatolická církev: farní úřad Třebechovice pod Orebem, dnes farnost Třebechovice pod Orebem

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické;  farní úřad Klášter nad Dědinou, od 1782 reformovaný český sbor, po  1918 sbor Českobratrské církve evangelické; farní úřad Třebechovice pod Orebem, 1871 reformovaný český sbor vzniklý vyfařením z Kláštera nad Dědinou, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické, od 1876 vyčleněn filiální sbor v Bělči nad Orlicí; sbor Bystré, sbor evangelické církve české (tzv.. balcariálni) založen 1868

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky:

sign. 164-1 matrika NOZ 1685-1716

sign. 164-2 matrika N 1716-1747

sign. 164-3 matrika N 1748-1784

sign. 164-4 matrika N 1785-1803

sign. 164-5 matrika N 1803-1847

sign. 164-6 matrika N 1847-1866

sign. 164-3418 matrika N 1866-1888

sign. 164-6666 matrika N 1888-1903

sign. 164-10 matrika OZ 1716-1757

sign. 164-11 matrika OZ 1758-1784

sign. 164-12 matrika O 1785-1819

sign. 164-13 matrika O 1820-1870

sign. 164-6667 matrika O 1860-1918

sign. 164-14 matrika Z 1785-1819

sign. 164-15 matrika Z 1820-1870

sign. 164-6669 matrika Z 1860-1913

sign. 164-16 index N 1685-1784

sign. 164-17 index N 1785-1803

sign. 164-18 index N 1803-1863

sign. 164-3619 index N 1864-1894

sign. 164-19 index O 1716-1820

sign. 164-6668 index O 1820-1881

sign. 164-20 index Z 1785-1813

sign. 164-6667 index Z 1814-1881

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Klášter nad Dědinou

sign. R 12-1 matrika NOZ 1784-1799

sign. R 12-2 matrika N 1799-1833

sign. R 12-3 matrika N 1834-1846

sign. R 12-4 matrika N 1846-1859

sign. R 12-5 matrika N 1859-1875

sign. R 12-6 matrika N 1875-1890

sign. R 12-13 matrika N 1891-1910

sign. R 12-7 matrika O 1799-1844

sign. R 12-8 matrika O 1844-1860

sign. R 12-9 matrika O 1860-1865

sign. R 12-14 matrika O 1865-1903

sign. R 12-10 matrika Z 1799-1849

sign. R 12-11 matrika Z 1849-1872

sign. R 12-15 matrika Z 1872-1919

sign. R 12-16  index N 1784-1799

sign. R 12-17 index N 1834-1836

sign. R 12-18 index N 1846-1859

sign. R 12-19 index N 1859-1875

sign. R 12-20 index N 1875-1890

sign. R 12-21 index O 1844-1860

sign. R 12-22 index Z 1849-1872

evangelické matriky –  reformovaný český sbor – farní úřad Třebechovice pod Orebem

R 19-2 matrika N 1871-1887

R 19-1 matrika O, index O 1871-1899

R 19-3 matrika Z 1871-1902

Krňovice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1362 první zmínka 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Třebechovic Politický okres 1850-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-2002 Hradec Králové Archivní fondy Krňovice Digitalizované archiválie Krňovice Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z …

Nepasice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1396 první zmínka 1850-1980 obec, od 1. 7. 1980 součást Třebechovic Politický okres 1850-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-2002 Hradec Králové Archivní fondy Nepasice Digitalizované archiválie Nepasice Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha obce Nepasice 1803-1971 Sčítací operáty – po kliknutí dojde …

Polánky nad Dědinou

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost též Horní a Dolní Polánka(y) 1528 první zmínka 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Třebechovic Politický okres 1850-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-2002 Hradec Králové Archivní fondy Polánky nad Dědinou Digitalizované archiválie Polánky nad Dědinou Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha obce Polánky nad …

Štěnkov

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1406 první zmínka 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Třebechovic Politický okres 1850-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-2002 Hradec Králové Archivní fondy Štěnkov Digitalizované archiválie Štěnkov Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči: Pamětní kniha obce Štěnkov 1393-1939 Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení …