Return to Třebechovice pod Orebem

Krňovice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


  • 1362 první zmínka
  • 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Třebechovic

  • Politický okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

  • Soudní okres
    • 1850-2002 Hradec Králové

Archivní fondy Krňovice


Digitalizované archiválie Krňovice

ítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Krňovice

dnešní matriční úřad Třebechovice pod Orebem

římskokatolická církev: farní úřad Třebechovice pod Orebem, dnes farnost Třebechovice pod Orebem

evangelická církev: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické;  farní úřad Klášter nad Dědinou, od 1782 reformovaný český sbor, po  1918 sbor Českobratrské církve evangelické; farní úřad Třebechovice pod Orebem, 1871 reformovaný český sbor vzniklý vyfařením z Kláštera nad Dědinou, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické, od 1876 vyčleněn filiální sbor v Bělči nad Orlicí; sbor Bystré, sbor evangelické církve české (tzv.. balcariálni) založen 1868

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky:

sign. 164-1 matrika NOZ 1685-1716

sign. 164-2 matrika N 1716-1747

sign. 164-3 matrika N 1748-1784

sign. 164-4 matrika N 1785-1803

sign. 164-7 matrika N 1803-1868

sign. 164-8 matrika N 1803-1866

sign. 164-10 matrika OZ 1716-1757

sign. 164-11 matrika OZ 1758-1784

sign. 164-12 matrika O 1785-1819

sign. 164-13 matrika O 1820-1870

sign. 164-14 matrika Z 1785-1819

sign. 164-15 matrika Z 1820-1870

sign. 164-16 index N 1685-1784

sign. 164-17 index N 1785-1803

sign. 164-18 index N 1803-1863

sign. 164-3619 index N 1864-1894

sign. 164-19 index O 1716-1820

sign. 164-6668 index O 1820-1881

sign. 164-20 index Z 1785-1813

sign. 164-6667 index Z 1814-1881

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Klášter nad Dědinou

sign. R 12-1 matrika NOZ 1784-1799

sign. R 12-2 matrika N 1799-1833

sign. R 12-3 matrika N 1834-1846

sign. R 12-4 matrika N 1846-1859

sign. R 12-5 matrika N 1859-1875

sign. R 12-6 matrika N 1875-1890

sign. R 12-13 matrika N 1891-1910

sign. R 12-7 matrika O 1799-1844

sign. R 12-8 matrika O 1844-1860

sign. R 12-9 matrika O 1860-1865

sign. R 12-14 matrika O 1865-1903

sign. R 12-10 matrika Z 1799-1849

sign. R 12-11 matrika Z 1849-1872

sign. R 12-15 matrika Z 1872-1919

sign. R 12-16  index N 1784-1799

sign. R 12-17 index N 1834-1836

sign. R 12-18 index N 1846-1859

sign. R 12-19 index N 1859-1875

sign. R 12-20 index N 1875-1890

sign. R 12-21 index O 1844-1860

sign. R 12-22 index Z 1849-1872

evangelické matriky –  reformovaný český sbor – farní úřad Třebechovice pod Orebem

R 19-2 matrika N 1871-1887

R 19-1 matrika O, index O 1871-1899

R 19-3 matrika Z 1871-1902