Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Třesovice

Třesovice

Popovice – odkaz na samostatnou stránku


Třesovice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1412 první zmínka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové

 • Bývalé obce a osady, dnes součást Třesovic – odkazy na wikipedii


Archivní fondy Třesovice

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1752Archiv obce TřesoviceTS - AO1850 - 1945 (1949)101, 02
1746Družstvo pro rozvod elektrické energie TřesoviceTS - HDPE1929 - 19510,1221159
1749Hospodářsko čtenářská beseda Palacký TřesoviceTS - HČB(1902) 1903 - 19430,112994
1747Jednotné zemědělské družstvo TřesoviceTS - JZD1951 - 1973 (1975)2,2321371
1753Místní národní výbor TřesoviceTS - MNV1945 - 19901,82
1750Místní školní rada TřesoviceTS - MŠR1893 - 19490,12338
2419Obecní úřad TřesoviceTS - OÚ1991 - 19960,122
1748Osvětová beseda TřesoviceTS - OB1955 - 19590,032995
2201Rolnické družstvo pro zpracování a prodej zemědělských plodin TřesoviceTS - RDZP1906 - 19530,652
2255Sokol - tělocvičná jednota TřesoviceTS - SKL1918 - 19530,0601, 02
849Vodní družstvo TřesoviceTS - VD1925 - 19480,12
1751Základní devítiletá škola TřesoviceTS - OŠ1885 - 19671,601, 02337
2053Záložna Kampelička TřesoviceTS - K1907 - 1952 (1956)0,3921508


Digitalizované archiválie Třesovice

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Třesovice 1840-1928

Pamětní kniha obce Třesovice 1929-1933

Pamětní kniha obce Třesovice 1934-1944

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Třesovice

dnešní matriční úřad Všestary

římskokatolická církev: Třesovice:  farní úřad Dohaličky, filiální k Hoříněvsi, 1730 farnost Dohlaičky, dnes farnost Dohalice

evangelická církev:  Třesovice: farní úřad Černilov, od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické;

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

Popovice

informace o obci archivní fondy digitalizované archiválie matriční příslušnost 1398 první zmínka 1850-1975 obec, 1.1.1976-31.12.2001 část obce Nechanice, od 1. 1.2002 součást Třesovic Politický okres 1850-1855 Hradec Králové 1855-1868 Nechanice 1868-2002 Hradec Králové Soudní okres 1850-1949 Nechanice 1949-2002 Hradec Králové Archivní fondy Popovice Digitalizované archiválie Popovice Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací …