Return to Třesovice

Popovice

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • 1398 první zmínka
 • 1850-1975 obec, 1.1.1976-31.12.2001 část obce Nechanice, od 1. 1.2002 součást Třesovic

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hradec Králové
  • 1855-1868 Nechanice
  • 1868-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Nechanice
  • 1949-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Popovice


Digitalizované archiválie Popovice

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Popovice

dnešní matriční úřad Všestary

římskokatolická církev: farní úřad Probluz, filiální k Nechanicům, 1765 farnost Probluz, dnes farnost Nechanice

evangelická církev:  farní úřad Hořice, 1890 reformovaný český filiální sbor k Semonicím, 1927 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické

československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český  sbor

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930