Return to Vinary

Kozojídky

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost


 • též Malé Kozojedy
 • 1386 první zmínka
 • 1850-1868 obec, 1868-1875 část obce Žlunice, 1875-1964 obec, od 14. 6. 1964 součást Vinar

 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • 1960-2002 Hradec Králové


Archivní fondy Kozojídky


Digitalizované archiválie Kozojídky

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Kozojídky 1874-1938

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost Kozojídky

dnešní matriční úřad Smidary

římskokatolická církev:  farní úřad Starý Bydžov,  filiální ke Smidarům, 1787 expozitura, 1852 lokalie, 1887 farnost Starý Bydžov, dnes děkanství Nový Bydžov

československá církev: farní úřad Nový Bydžov,  sbor založen 1921

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje