Return to E-výstava SOkA Hradec Králové

Vysoká nad Labem

informace o obci

archivní fondy

digitalizované archiválie

matriční příslušnost

 


 • 1073 první zmínka
 • od 1850 obec

 

 • Politický okres
  • 1850-1950 Pardubice
  • 1951-2002 Hradec Králové

 

 • Soudní okres
  • 1850-1950 Pardubice
  • 1951-2002 Hradec Králové

 

 


 

Archivní fondy Vysoká nad Labem

 

Číslo listu NADNázev archivního souboruZnačkaČasový rozsahMetráž celkováMísta uloženíČísla archivních pomůcek
1808Archiv obce VysočanyVS - AO1880 - 1945 (1948)0,852
1809Jednotné zemědělské družstvo VysočanyVS - JZD1957 - 19610,2521380
1807Místní národní výbor VysočanyVS - MNV1945 - 19650,82
1811Místní školní rada VysočanyVS - MŠR1878 - 1949 (1950)0,152541
2291Vodní družstvo VysočanyVS - VD1908 - 19460,032
1810Základní devítiletá škola VysočanyVS - OŠ1826 - 1967201, 02540

 


 

Digitalizované archiválie Vysoká nad Labem

Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:

Pamětní kniha obce Vysoká nad Labem do r. 1938

Pamětní kniha obce Vysoká nad Labem 1935-1950

Pamětní kniha obce Vysoká nad Labem 1951-1961

Pamětní kniha obce Vysoká nad Labem 1962-1989

 

 


 

Matriční příslušnost Vysoká nad Labem

dnešní matriční úřad Hradec Králové

římskokatolická církev: farní úřad Nový Hradec Králové, filiální k Hradci Králové, 1850 farnost Nový Hradec Králové dnes farnost Hradec Králové – Nový Hradec Králové

evangelická církev: od 1784 reformovaný český sbor, po 1918 sloučen s luterským českým sborem v Černilově v rámci Českobratrské církve evangelické; farní úřad Hradec Králové, kazatelská stanice reformovaného českého sboru v Černilově a filiální sbor luterského českého sboru v Černilově sloučeny od 1920 v samostatný sbor Českobratrské církve evangelické; farní úřad Třebechovice pod Orebem, 1871 reformovaný český sbor vzniklý vyfařením z Kláštera nad Dědinou, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické, od 1876 vyčleněn filiální sbor v Bělči nad Orlicí;

československá církev: farní úřad Pardubice, sbor založen 1921

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

 

evangelické matriky –  reformovaný český sbor – farní úřad Třebechovice pod Orebem

R 19-2 matrika N 1871-1887

R 19-1 matrika O, index O 1871-1899

R 19-3 matrika Z 1871-1902