Dočasná prezentace sčítání lidu

Vážení badatelé,

všechny dochované sčítací operáty jičínského okresu, které jsou součástí fondů Okresní úřad Jičín I (upravené výňatky z inventáře č. 372) a Okresní úřad Nová Paka (upravené výňatky z inventáře č. 380), s výjimkou sčítacích operátů z roku 1910 pro Bystřici, Keteň a Milíčeves (soubory budou zpřístupněny ihned po jejich dodání digitalizátorem) a vyjma sčítacích operátů z roku 1921 (dočasně z webu staženy), naleznete v digitální podobě na těchto stránkách. Sčítací operáty z roku 1921 budou k dispozici v roce 2023 v aplikaci ARchiv ONline. Podrobné informace o důvodech této změny a postup, jak můžete informace z těchto operátů získat a využívat, naleznete při použití odkazu na každý sčítací operát z roku 1921 nebo zde: Sčítací operáty z roku 1921.

 

Vážení badatelé,

v rámci prezentace našich digitalizovaných archiválií jsme pro vás vypracovali základní přehled správního vývoje okresu Jičín, který vám poslouží jako pomůcka při orientaci v archivních fondech. Pro upřesnění je třeba uvést několik drobných poznámek. Údaje o první písemné zmínce, které jsme převzali z Profousových Místních jmen v Čechách, mají pouze informativní charakter. V tuto chvíli bohužel nemáme dostatečný časový prostor, abychom je konfrontovali s dílčími výsledky nejnovějších výzkumů. Příslušnost lokality k panství jsme určovali podle Palackého Popisu království Českého, přičemž jsme ponechali stranou předchozí vývoj patrimoniální správy. Při popisu vývoje místní samosprávy jsme vycházeli z údajů Historického lexikonu obcí České republiky 1869–2005, které jsme však korigovali a doplňovali informacemi získanými přímo z archivních pramenů. Předpokládáme, že tuto část budeme dále v souladu s našimi archivními pracemi doplňovat a upřesňovat. Poněkud komplikované bylo určování matričních obvodů nekatolických církví. Vzhledem k nedostatku archivních pramenů nelze v některých případech přesně stanovit jejich historický vývoj. Věřící navíc v praxi tyto obvody většinou příliš nerespektovali. Tento nedostatek jsme se rozhodli kompenzovat tím, že při umisťování odkazu na tyto matriky nebude rozhodující úředně stanovená správní příslušnost, ale výskyt konkrétní lokality ve vlastních matričních záznamech. U majoritních katolických matrik bude v tomto směru zohledňován pouze hromadný výskyt záznamů pro celou obec nebo její část.

Použitá literatura:

Historický lexikon obcí České republiky 18692005. 1. vyd. Praha: Český statistický úřad, 2006. 2 sv. (759, 623 s.). ISBN 80-250-1277-8.

PALACKÝ, František. Popis králowstwí Českého, čili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného. W Praze: J. G. Kalve, 1848. VIIIi, 608 s.

PROFOUS, Antonín, ŠMILAUER, Vladimír, SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947–1960. 5 sv.

SCHALLER, Josef František Jaroslav. Topographie des Königreichs Böhmen. Sechzehnter und letzter Theil, Bidschower Kreis. Prag und Wien: Schönfeldch-Meissnerischen Handlung, 1790. [4], 159, [4] s.

SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. Dritter Band, Bidschower Kreis. Prag: J. G. Calve’sche Buchhandlung, 1835. XLIV, 318 s.

SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království českého. Vyd. 2., v Argu 1. Praha: Argo, 1998. 1043 s. ISBN 80-7203-099-X.

Catalogus Universi Cleri Episcopalis Dioeceseos Reginae-Hradecensis Anno 18001949, Hradec Králové 1800–1942

ČERNÝ, Pavel. Českobratrská církev evangelická. Praha: SPVC MK ČSR, 1982. 163 s. Na pomoc pracovníkům v oblasti státní církevní politiky; 60.

KALÁB Vladimír, Římskokatolické farní matriky okresů Jičín a Semily ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, Z Českého ráje a Podkrkonoší 9, 1996, s. 181–192

SEKOT, Aleš. Církev československá husitská. 1 vyd. Praha: Horizont, 1982. 108 s. Na pomoc pracovníkům v oblasti státní církevní politiky; 68.

Schematismus duchovenstva diecése královéhradecké na rok 1949. V Hradci Králové: Biskupská konzistoř, 1949.

Schematismus královéhradecké diecéze církve československé husitské. Hradec Králové 1985

TOMÁŠ, Josef. 70 let Husova sboru v Nové Pace. Nová Paka:  Náboženská obec Církve československé husitské v Nové Pace, 2007. 63 s.

 

Upozorňujeme, že souvislosti se změnou připojení datového centra Státního oblastního archivu v Hradci Králové došlo ke změně veřejné IP adresy, pomocí které je přistupováno také k zip souborům na webových stránkách SOkA Jičín. Na aktualizaci adresy ve všech dotčených odkazech usilovně pracujeme.

Soubory jsou i nadále přístupné, pro jejich stažení před změnou odkazu je však v internetovém prohlížeči nutné změnit IP adresu ručně (změněný text je vyznačen tučně), viz následující text a obrázek

Podoba starého odkazu: http://195.113.185.42:8083/priklad-00015.zip Podoba nového odkazu: http://88.146.158.154:8083/priklad-00015.zip

Děkujeme za pochopení.

 

A   B   C-Č   D   F   H   CH   J   K   L   M   N   O   P   R-Ř   S-Š   T   U   V  Z-Ž


Arnoštov (dnes část obce Pecka)

zpět


Bacov (dnes část obce Mladějov)

Bačalky

Bartoušov (dnes část obce Jičíněves)

Bašnice

Batín (dnes část obce Střevač)

Běchárky (dnes část obce Běchary)

Běchary

Bechov (dnes část obce Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav)

Bělá u Pecky (dnes část obce Pecka)

Bertoldka (dnes část obce Šárovcova Lhota)

Betlem (dnes část obce Samšina)

Bezník (dnes část obce Borek)

Bílé Poličany (dnes okres Trutnov)

Bílsko (dnes část obce Údrnice)

Bílsko u Hořic

Blata (dnes část obce Zámostí-Blata)

Boháňka

Borek

Borovice (dnes část obce Libníkovice, okres Hradec Králové)

Borovnice (dnes okres Trutnov)

Brada (dnes část obce Brada-Rybníček)

Brdo (dnes část obce Stará Paka)

Brodek (dnes část obce Dětenice)

Brodek (2) (zaniklá část obce Úhlejov)

Brtev (dnes část obce Lázně Bělohrad)

Březina

Březka (dnes část obce Libuň)

Březka (2) (dnes část obce Železnice)

Březno (dnes okres Mladá Boleslav)

Březovice (dnes část obce Hořice)

Bříšťany

Budčeves

Bukovina u Čisté (dnes okres Semily)

Bukovina u Pecky (dnes část obce Pecka)

Bukvice

Butoves

Bystřice

zpět


Cerekvice nad Bystřicí

Cidlina (dnes část obce Železnice)

Čálovice (dnes část obce Sobotka)

Čejkovice (dnes část obce Podhradí)

Čenice 2. díl (dnes část obce Cerekvice nad Bystřicí)

Černín (dnes část obce Lukavec u Hořic)

Červená Třemešná

Česká Proseč (dnes část obce Úbislavice)

Češov

Čímyšl (dnes součást obce Újezd pod Troskami)

Čistá u Horek (dnes okres Semily)

Čížovka (dnes část obce Petkovy, okres Mladá Boleslav)

zpět


Dachova (zaniklá část obce Hořice)

Dětenice

Dílce

Dlouhá Lhota (dnes okres Mladá Boleslav)

Dobeš (dnes část obce Lukavec u Hořic)

Dobrá Voda u Hořic

Dobšice (dnes část obce Libošovice)

Dobšín (dnes okres Mladá Boleslav)

Dolánky (dnes část obce Dřevěnice)

Dolany (dnes část obce Jičíněves)

Dolenec (zaniklá část obce Rohoznice)

Dolní Bousov (dnes okres Mladá Boleslav)

Dolní Černůtky (dnes část obce Jeřice)

Dolní Dehtov (dnes část obce Třebihošť, okres Trutnov)

Dolní Dobrá Voda (zaniklá část obce Dobrá Voda u Hořic)

Dolní Javoří (dnes část obce Lázně Bělohrad)

Dolní Kalná (dnes okres Trutnov)

Dolní Lochov

Dolní Mezihoří (dnes část obce Holovousy)

Dolní Nová Ves (dnes část obce Lázně Bělohrad)

Dolní Rokytňany (dnes část obce Rokytňany)

Domoslavice (dnes část obce Ostroměř)

Domousnice (dnes okres Mladá Boleslav)

Doubrava (dnes část obce Hořice)

Doubravany (dnes část obce Košík, okres Nymburk)

Doubravice (dnes část obce Železnice)

Drahoraz (dnes část obce Kopidlno)

Drštěkryje (dnes část obce Samšina)

Dřevěnice

Dvorce (dnes část obce Jičín)

zpět


Falgovský Dvůr (zaniklá část obce Tetín)

zpět


Hamrový Mlýn (zaniklá část obce Lukavec u Hořic)

Heřmanice (dnes část obce Nová Paka)

Hlásek (zaniklá část obce Ostroměř)

Hlásná Lhota (dnes část obce Podhradí)

Hluboká (zaniklá část obce Bašnice)

Hněvčeves (dnes okres Hradec Králové)

Holín

Holínské Předměstí (dnes městská část Jičína)

Holovousy

Horka u Staré Paky (dnes okres Semily)

Horní Bousov (dnes část obce Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav)

Horní Černůtky (dnes část obce Sovětice, okres Hradec Králové)

Horní Dehtov (dnes část obce Třebihošť, okres Trutnov)

Horní Dobrá Voda (zaniklá část obce Dobrá Voda u Hořic)

Horní Javoří (dnes část obce Pecka)

Horní Lochov (dnes část obce Holín)

Horní Nová Ves (dnes část obce Lázně Bělohrad)

Horní Rokytňany (dnes část obce Rokytňany)

Hořice

Hradíšťko (dnes část obce Žeretice)

Hrachovec (zaniklá část obce Hořice)

Hrdoňovice (dnes část obce Újezd pod Troskami)

Hrobičany (dnes část obce Sběř)

Hřídelec (dnes část obce Lázně Bělohrad)

Hřmenín (dnes část obce Markvartice)

Hubálov (dnes část obce Tuř)

Hubojedy (dnes část obce Mladějov)

zpět


Chloumek (dnes část obce Úbislavice)

Chloumek (2) (dnes část obce Boháňka)

Chloumky (dnes část obce Holovousy)

Chlum (dnes část obce Hořice)

Chodovice (dnes část obce Holovousy)

Cholenice

Chomutice

Chomutičky (dnes část obce Chomutice)

Choteč

Chroustov (dnes část obce Úhlejov)

Chvalina (dnes část obce Hořice)

Chyjice

zpět


Jahodná (zaniklá část obce Červená Třemešná)

Jankov (zaniklá část obce Červená Třemešná)

Javornice (dnes část obce Kněžnice)

Jeřice

Jičín

Jičíněves

Jinolice

Jivany (dnes část obce Libuň)

zpět


Kabáty (zaniklá část obce Podhorní Újezd a Vojice)

Kacákova Lhota

Kačerov (zaniklá část obce Červená Třemešná)

Kal (dnes část obce Pecka)

Kamenice (dneš část obce Konecchlumí)

Kanice (dnes část obce Petrovice, okres Hradec Králové)

Karlov (dnes část obce Stará Paka)

Karlov (dnes část obce Bukovina u Čisté, okres Semily)

Kbelnice

Kdanice (dnes část obce Sobotka)

Keteň (dnes část obce Jičíněves)

Kněžnice

Konecchlumí

Kopidlno

Kostelec

Košík (dnes okres Nymburk)

Kouty (dnes část obce Sukorady)

Kovač

Kozlov (dnes část obce Mladějov)

Kozodírky (dnes část obce Libáň)

Kozojedy

Krsmol (dnes část obce Stará Paka)

Křelina

Křešice (dnes část obce Libáň)

Kumburský Újezd (dnes část obce Nová Paka)

Kyje

zpět


Labouň (dnes část obce Jičíněves)

Lány (dnes část obce Lázně Bělohrad)

Lavice (dnes část obce Sobotka)

Lázně Bělohrad

Lanžov (dnes okres Trutnov)

Ledce (dnes okres Mladá Boleslav)

Ledkov (dnes část obce Kopidlno)

Levínská Olešnice (dnes  okres Semily)

Leština (dnes část obce Markvartice)

Lháň (dnes část obce Radim)

Lhota u Pecky (zaniklá část obce Pecka)

Lhotka (dnes část obce Lanžov, okres Trutnov)

Libáň

Liběšice (dnes část obce Češov)

Libín (dnes část obce Šárovcova Lhota)

Libonice (dnes část obce Hořice)

Libošovice

Libuň

Libunec (dnes část obce Libuň)

Lično (dnes část obce Bačalky)

Lískovice

Loveč (dnes část obce Mladějov)

Lukavec u Hořic

Lukaveček (zaniklá část obce Borek)

Lužany

zpět


Malá Lhota (dnes část obce Libošovice)

Malechovice (dnes část obce Libošovice)

Malý Vřešťov (dnes zaniklá část obce Velký Vřešťov, okres Trutnov)

Markvartice

Martinovice (dnes část obce Sukorady, okres Mladá Boleslav)

Mezihoří (dnes část obce Mlázovice)

Mezihoří 2. díl (zaniklá část obce Šárovcova Lhota)

Meziluží (dnes část obce Libošovice)

Miletín

Miletínek (dnes zaniklá část obce Červená Třemešná)

Milíčeves (dnes část obce Slatiny)

Milkovice

Milovice u Hořic

Miřejov (dnes část obce Lanžov, okres Trutnov)

Mladějov

Mlázovice

Mlýnec (dnes součást obce Kopidlno)

Moravčice (dnes část obce Jičín)

Mrkvojedy (dnes část obce Markvartice)

zpět


Nadslav (dnes část obce Střevač)

Náchodsko (dnes část obce Kacákova Lhota)

Nečas (dnes část obce Budčeves)

Nedaříž (dnes část obce Horka u Staré Paky, okres Semily)

Nemyčeves

Nepřívěc (dnes část obce Libošovice)

Netolice (dnes část obce Markvartice)

Nevratice

Nová Hasina (dnes část obce Rožďalovice, okres Nymburk)

Nová Paka

Nové Město  (dnes městská část Jičína)

Nové Smrkovice (dnes část obce Ostroměř)

zpět


Obora (dnes součást obce Chomutice)

Obora (dnes část obce Obrubce, okres Mladá Boleslav)

Obrubce (dnes okres Mladá Boleslav)

Obruby (dnes okres Mladá Boleslav)

Ohařice

Ohaveč

Ohrada (zaniklá část obce Lázně Bělohrad)

Okrouhlé (zaniklá část obce Svatojanský Újezd)

Osek 

Osenice (dnes část obce Dětenice)

Ostroměř

Ostrov (dnes část obce Třebnouševes)

Ostružno

Ošťovice (dnes část obce Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav)

zpět


Pařezská Lhota (dnes část obce Holín)

Pařízek (dnes část obce Mladějov)

Pecka

Pekloves  (část obce Železnice)

Petkovy (dnes okres Mladá Boleslav)

Petrovičky

Plhov (dnes část obce Samšina)

Podhájí (dnes část obce Radim)

Podhorní Újezd (dnes část obce Podhorní Újezd a Vojice)

Podhorní Újezd a Vojice

Podhradí

Podkost (dnes část obce Libošovice)

Podlevín  (dnes část obce Nová Paka)

Podolí (dnes část obce Rožďalovice, okres Nymburk)

Podůlší

Pojedy (dnes část obce Žitovlice, okres Nymburk)

Popovice (dnes část obce Jičín)

Prachov (dnes část obce Holín)

Pražské Předměstí  (dnes městská část Jičína)

Prodašice (dnes okres Mladá Boleslav)

Prostřední Nová Ves (dnes část obce Lázně Bělohrad)

Přední Ždírnice (dnes část obce Ždírnice, okres Trutnov)

Přepeře (dnes okres Mladá Boleslav)

Přibyslav  (dnes část obce Nová Paka)

Příchvoj (dnes část obce Markvartice)

Psinice (dnes část obce Libáň)

Pšánky (dnes okres Hradec Králové)

Pševes (dnes součást obce Kopidlno)

Pustá Proseč (dnes část obce Nová Paka)

zpět


Rabákov (dnes okres Mladá Boleslav)

Radim

Radkyně (dnes část obce Nová Paka)

Rakov (dnes část obce Markvartice)

Rašín

Robousy (dnes část obce Jičín)

Rodov (dnes část obce Smiřice, okres Hradec Králové)

Rohatsko (dnes okres Mladá Boleslav)

Rohoznice

Roškopov (dnes část obce Stará Paka)

Roveň (dnes část obce Mladějov)

Rožďalovice (dnes okres Nymburk)

Růžovka (zaniklá část obce Úhlejov)

Rybníček  (dnes součást obce Brada-Rybníček)

Rytířova Lhota (dnes část obce Libošovice)

Řečice (dnes část obce Zábřezí-Řečice, okres Trutnov)

Řeheč (dnes část obce Úlibice)

Řitonice (dnes okres Mladá Boleslav)

zpět


Samšina

Sběř

Sedlec (dnes část obce Lanžov, okres Trutnov)

Sedličky (dnes část obce Jičín)

Sedliště

Sekeřice

Seletice (dnes okres Nymburk)

Semínova Lhota (dnes část obce Újezd pod Troskami)

Skála  (dnes část obce Boháňka)

Skaříšov (zaniklá osada, dříve součást obce Mladějov)

Skuřina (dnes část obce Markvartice)

Skyšice (dnes část obce Domousnice, okres Mladá Boleslav)

Slatiny

Slavhostice

Slemeno (dnes část obce Dolní Kalná, okres Trutnov)

Sobčice

Soběraz

Sobotka

Soudná (dnes část obce Jičín)

Sovolusky (dnes část obce Košík, okres Nymburk)

Spařence (dnes část obce Markvartice)

Spyšova (dnes část obce Sobotka)

Staňkov (dnes část obce Pecka)

Staňkova Lhota (dnes část obce Sobotka)

Stará Hasina (dnes část obce Rožďalovice, okres Nymburk)

Stará Paka

Staré Hrady

Staré Město (dnes městská část Jičína)

Staré Místo

Staré Smrkovice

Stav

Stéblovice (dnes část obce Sobotka)

Střehom (dnes část obce Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav)

Střeleč (dnes část obce Mladějov)

Střevač

Stříbrnice (dnes část obce Vrbice)

Studeňany (dnes část obce Radim)

Studénka (dnes část obce Nová Paka)

Stupná  (dnes část obce Vidochov)

Sukorady

Svatogothardská Lhota (dnes část obce Hořice)

Svatojanský Újezd

Svobodín (dnes část obce Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav)

Svojek (dnes okres Semily)

Sylvárův Újezd (dnes část obce Ostroměř)

Šárovcova Lhota

Šlikova Ves (dnes část obce Podhradí)

Štěpanice (dnes část obce Úbislavice)

Štidla (dnes část obce Střevač)

Štikov (dnes část obce Nová Paka)

zpět


Tample (dnes část obce Svojek, okres Semily)

Tereziny Dary (dnes část obce Lískovice)

Těšín (dnes část obce Železnice)

Tetín

Tikov (dnes část obce Šárovcova Lhota)

Trní (dnes část obce Sobotka)

Trotina (dnes okres Trutnov)

Trotinka (zaniklá část obce Miletín)

Třebihošť (dnes okres Trutnov)

Třebnouševes

Třebovětice (dnes část obce Cerekvice nad Bystřicí)

Třtěnice

Tuchom (dnes část obce Košík, okres Nymburk)

Tuř

Tužín (dnes část obce Radim)

zpět


Úbislavice

Údrnice

Úhlejov

Uhlíře (dnes část obce Lázně Bělohrad)

Újezd pod Troskami

Ujkovice (dnes okres Mladá Boleslav)

Úlibice

Únětice  (dnes část obce Údrnice)

Ústí (dnes část obce Stará Paka)

zpět


Valdice

Valdické Předměstí  (dnes městská část Jičína)

Valdov (dnes část obce Nová Paka)

Važice (dnes součást obce Bystřice)

Velešice  (dnes část obce Sběř)

Veliš

Velký Vřešťov (dnes okres Trutnov)

Vesec (dnes část obec Veliš)

Vesec u Sobotky (dnes část obce Libošovice)

Veselice (dnes okres Mladá Boleslav)

Veselská Lhota (dnes část obce Vysoké Veselí)

Vidochov

Vidoň (dnes část obce Tetín)

Vidonice (dnes část obce Pecka)

Vidonky (zaniklá část obce Miletín)

Vinice (dnes část obce Třebnouševes)

Vitiněves

Vlčí Pole, též Vyšší Pole (dnes část obce Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav)

Vlhošť (dnes část obce Žeretice)

Vlkanov (zaniklá část obce Tetín)

Vlkov  (dnes část obce Nová Paka)

Vojice (dnes část obce Podhorní Újezd a Vojice)

Vokšice (dnes část obce Podhradí)

Volanice

Votuz (dnes část obce Boháňka)

Vrbice

Vrchovina (dnes část obce Nová Paka)

Vrchovnice (dnes okres Hradec Králové)

Vršce

Vřesník

Všeliby (dnes část obce Samšina)

Vysoké Veselí

 

zpět


Záborov (dnes část obce Lanžov, okres Trutnov)

Zábřezí (dnes část obce Zábřezí-Řečice, okres Trutnov)

Zadní Ždírnice (dnes část obce Ždírnice, okres  Trutnov)

Záhuby (dneš část obce Zelenecká Lhota)

Záhumní Lhota (část obce Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, dnes zaniklá)

Zajakury (dnes část obce Sobotka)

Zámezí (dnes část obce Železnice)

Zámostí (dnes část obce Zámostí-Blata)

Zámostí (dnes část obce Rožďalovice, okres Nymburk)

Zboží  (dnes část obce Úbislavice)

Zdobín (dnes okres Trutnov)

Zelenecká Lhota

Zlámaniny (dnes část obce Nová Paka)

Zliv (dnes část obce Libáň)

Žďár (dnes část obce Levínská Olešnice, okres Semily)

Ždírec (dnes část obce Levínská Olešnice, okres Semily)

Želejov (dnes část obce Borek)

Železnice

Želkovice (dnes část obce Hoříněves, okres Hradec Králové)

Žeretice

Židovice

Žitětín (dnes část obce Jičíněves)

Žitovlice (dnes okres Nymburk)

Žlunice

zpět

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/

Bačalky

Bačalky Lično – odkaz na samostatnou stránku   Bačalky Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost     Informace o obci též Pacžalek, Bacžalek, Bačalka, Batschalek, Bačálky, 1636 první zmínka součást panství Dětenice 1850-1961 obec, 1961-1993 část obce Milkovice, od 1. 1. 1994 obec   Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 …

Bašnice

Bašnice Hluboká – odkaz na samostatnou stránku   Bašnice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace o obci též Baschnitz 1318 první zmínka součást panství Hořice od 1850 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres …

Běchary

Běchary Běchárky  – odkaz na samostatnou stránku Běchary  Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Biechar, Běhař, Velké Běchary, Gross-Běchar 1290 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1880 obec pod názvem Velké Běchary, od 1880 obec pod názvem Běchary Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň …

Bělá u Pecky

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Biela, Bilai, Bilaj 1383 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1976 obec, od 1. 5. 1976 část obce Pecka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od 1960 …

Bílsko u Hořic

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Bilsko, Blsko 1386 první zmínka součást panství Hořice 1869 osada obce Libonice, 1880-1964 obec, 1964-1990 část obce Dobrá Voda u Hořic, od 24. 11. 1990 obec (od 1. 7. 1991 pod názvem Bílsko u Hořic) Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová …

Boháňka

Boháňka Chloumek – odkaz na samostatnou stránku Skála – odkaz na samostatnou stránku Votuz – odkaz na samostatnou stránku Boháňka Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Bohanka 1378 první zmínka součást panství Smiřice-Hořiněves od 1850 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad …

Borek

Borek Bezník – odkaz na samostatnou stránku Lukaveček – odkaz na samostatnou stránku Želejov – odkaz na samostatnou stránkku Borek Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1267 první zmínka součást panství Miletín 1850-1920 osada obce Chroustov, 1920-1974 obec, 1975-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové …

Brada-Rybníček

Brada Rybníček – odkaz na samostatnou stránku Brada Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Podbradí 1258 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1960 obec, 1961-1990 část obce Podůlší, od 24. 11. 1990 část obce Brada-Rybníček Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Brada Rybníček Brada na …

Březina

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Bržezyna 1393 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1964 obec, 1964-1985 část obce Hlásná Lhota, 1985-1990 část obce Podhradí, k 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Březina Březina na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy …

Bříšťany

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Brzystany, Bržistian, Bržisstiany, Břešťany, Břischťan, Brieschtian 1219 první zmínka součást panství Hořice 1850-1976 obec, 1976-1990 část obce Bašnice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 …

Budčeves

Budčeves Nečas – odkaz na samostatnou stránku Budčeves Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Bučoves, Budčoves 1349 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1880 obec, 1880-1910 obec pod názvem Bučoves, 1910-1976 obec pod názvem Budčeves, 1976-1990 část obce Kopidlno, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od …

Bukvice

Bukvice Křelina – odkaz na samostatnou stránku Bukvice  Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Bukwicze, Bukwitz 1327 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1964 obec, 1964-1990 část obce Veliš, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Bukvice Bukvice na wikipedii kontakt …

Butoves

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci původně Nová Lhota, pak Hrnčířova Lhota, následně Turská Lhota, od 17. st. Butovsko, též Puttowes 1392 první zmínka součást panství Milíčeves 1850-1869 samostatná obec, 1869-1880 osada obce Popovice, 1880-1921 osada obce Tuř, 1921-1960 obec, 1960-1990 část obce Tuř, od 24. 11. 1990 obec Politický okres …

Bystřice

Bystřice Važice – odkaz na samostatnou stránku Bystřice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Bistřitz 1365 první zmínka součást panství Dětenice od 1850 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce Bystřice Bystřice na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: …

Cerekvice nad Bystřicí

Cerekvice nad Bystřicí Čenice 2. díl – odkaz na samostatnou stránku Třebovětice – odkaz na samostatnou stránku Cerekvice nad Bystřicí Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též pouze jako Cerekvice, Cerekwitz, Zerekwitz 1357 první zmínka součást panství Cerekvice-Třebovětice od 1850 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 …

Červená Třemešná

Červená Třemešná Jahodná – odkaz na samostatnou stránku Jankov – odkaz na samostatnou stránku Kačerov – odkaz na samostatnou stránku Miletínek – odkaz na samostatnou stránku Červená Třemešná Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Czierwena Trzemessna, Roth-Třemeschna, Rot-Tschemesch 1267 první zmínka součást panství Miletín 1850-1974 obec, 1975-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 obec …

Češov

Češov Liběšice – odkaz na samostatnou stránku Češov Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Tscheschow, Česchow 1360 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice od 1850 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Češov Češov na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací …

Cholenice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Cholenitz 1378 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1971 obec, 1971-1990 část obce Vršce, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce Cholenice Cholenice na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: …

Chomutice

Chomutice Chomutičky – odkaz na samostatnou stránku Obora – odkaz na samostatnou stránku Chomutice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Chomuticz, Chomutitz, Velké Chomutice, Gross-Chomutitz 1339 první zmínka součást panství Smrkovice od 1850 obec Politický okres 1850-1948 Nový Bydžov 1949-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1948 Nový Bydžov 1949-1960 …

Choteč

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Chotecž, Chotecz, Chotsch 1356 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1964 obec, 1964-1990 část obce Mlázovice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka …

Chyjice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Chyjitz 1323 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1976 obec, 1976-1990 část obce Střevač, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Chyjice Chyjice na wikipedii kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – …

Dětenice

Dětenice Brodek – odkaz na samostatnou stránku Osenice  – odkaz na samostatnou stránku Dětenice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Jettenitz, Dětinice, Dětenitz 1052 první zmínka součást panství Dětenice od 1850 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce …

Dílce

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Dilcze, Dílče, Diletz 1542 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1960 obec (do 1880 pod názvem Dílče), 1960-1990 část obce Podůlší, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Dílce Dílce na wikipedii  kontakt na kronikáře …

Dobrá Voda u Hořic

Dobrá Voda u Hořic Dolní Dobra Voda – odkaz na samostatnou stránku Horní Dobrá Voda – odkaz na samostatnou stránku   Dobrá Voda u Hořic Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost     Informace obci 1850-1949 viz Dolní Dobrá Voda a Horní Dobrá Voda, od 1950 obec   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové …

Dolní Lochov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Unter Lochow, Podbradí 1385 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1880 osada obce Horní Lochov, 1880-1921 osada obce Lochov, 1921-971 obec, 1971-1985 část obce Ostružno, 1985-1990 část obce Podhradí, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky …

Dolní Rokytňany

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Dolní Rokytany, Unter-Rokytnan, Rokytan 1381 první zmínka součást panství Dětenice 1850-1880 obec, 1880-1930 osada sloučené obce Rokytňany, 1930-1950 obec, 1950-1976 osada sloučené obce Rokytňany, 1976-1990 část obce Dětenice, od 24. 11. 1990 část sloučené obce Rokytňany Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 …

Dřevěnice

Dřevěnice Dolánky – odkaz na samostatnou stránku Dřevěnice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Dřewenitz 1388 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1964 obec, 1964-1990 část obce Radim, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Dřevěnice Dřevěnice na wikipedii  kontakt na …

Holín

Holín Horní Lochov – odkaz na samostatnou stránku Pařezská Lhota – odkaz na samostatnou stránku Prachov – odkaz na samostatnou stránku Holín Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Holin 1327 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice od 1850 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín Stránky obce Holín Holín …

Holovousy

Holovousy Dolní Mezihoří – odkaz na samostatnou stránku Chloumky – odkaz na samostatnou stránku Chodovice – odkaz na samostatnou stránku Holovousy Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Holowaus, Holowausy, Holowous, Holofous 1260 první zmínka součást panství Holovousy od 1850 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 …

Hořice

Hořice Březovice – odkaz na samostatnou stránku Dachova – odkaz na samostatnou stránku Doubrava – odkaz na samostatnou stránku Hrachovec – odkaz na samostatnou stránku Chlum – odkaz na samostatnou stránku Chvalina – odkaz na samostatnou stránku Libonice – odkaz na samostatnou stránku Svatogothardská Lhota – odkaz na samostatnou stránku Hořice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též …

Horní Rokytňany

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Horní Rokytany, Ober-Rokytnan, Rokytan 1381 první zmínka součást panství Dětenice 1850-1880 obec, 1880-1930 osada sloučené obce Rokytňany, 1930-1950 obec, 1950-1976 osada sloučené obce Rokytňany, 1976-1990 část obce Dětenice, od 24. 11. 1990 část sloučené obce Rokytňany Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 …

Jeřice

Jeřice Dolní Černůtky – odkaz na samostatnou stránku Jeřice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Jiřice, Gerzicze, Velké Jeřice, Welky Yyrzicze, Welky Geržicze, Gross-Jeřic, Gross-Jeřitz, Gross-Geržicz 1369 první zmínka součást panství Jeřice od 1850 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové …

Jičín

Jičín Dvorce – odkaz na samostatnou stránku Moravčice – odkaz na samostatnou stránku Popovice – odkaz na samostatnou stránku Robousy – odkaz na samostatnou stránku Sedličky– odkaz na samostatnou stránku Soudná – odkaz na samostatnou stránku Holínské Předměstí  Nové Město Pražské Předměstí  Staré Město  Valdické Předměstí  Jičín Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Gitchin, Jitschin, Jičin 1293 první zmínka součást …

Jičíněves

Jičíněves Bartoušov – odkaz na samostatnou stránku Dolany – odkaz na samostatnou stránku Keteň – odkaz na samostatnou stránku Labouň – odkaz na samostatnou stránku Žitětín – odkaz na samostatnou stránku Jičíněves Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Gitschinowes, Jičínoves 1360 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice od 1850 obec (do 1921 pod názvem Jičínoves) Politický …

Jinolice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Ginolitze, Ninolice, Jinolitz 1377 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice od 1850-1960 obec, 1960-1990 část obce Podůlší, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Jinolice Jinolice na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované …

Kacákova Lhota

Kacákova Lhota Náchodsko – odkaz na samostatnou stránku Kacákova Lhota Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Lhota Kačákova, Kacaková Lhota 1546 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1960 obec (do 1880 pod názvem Kačákova Lhota, 1880-1910 Kacaková Lhota), 1960-1990 část obce Tuř, od 24. 11. 1990 obec   Politický okres od …

Kbelnice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Gbelnitz, Kbelnitz 1322 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1960 obec, 1960-1990 část obce Podůlší, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Kbelnice Kbelnice na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací …

Kněžnice

Kněžnice Javornice – odkaz na samostatnou stránku Kněžnice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Knižnice, Knížnice, Kninice, Knižnitz 1227 první zmínka součást panství Skály a Turnov 1850-1920 obec pod názvem Knížnice či Kninice, od 1921 obec pod názvem Kněžnice   Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Lomnice nad Popelkou 1868-1960 Semily …

Konecchlumí

Konecchlumí Kamenice – odkaz na samostatnou stránku Konecchlumí Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Koneczchlum, Konecchlum, Konec Chlum 1226 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice od 1850 obec Politický okres 1850-1948 Jičín 1949-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1948 Jičín 1949-1960 Hořice od 1960 Jičín stránky obce Konecchlumí Konecchlumí na wikipedii …

Kopidlno

Kopidlno Drahoraz – odkaz na samostatnou stránku Ledkov – odkaz na samostatnou stránku Mlýnec – odkaz na samostatnou stránku Pševes – odkaz na samostatnou stránku Kopidlno Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1322 první zmínka součást panství Kopidlno 1451-1850 městečko, 1850-1918 obec-městys, 1918-1948 obec-město, 1948-1998 obec, od 1. 6. 1998 město Politický okres 1850-1855 Jičín …

Kostelec

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Kosteletz 1320 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1960 obec, 1960-1990 část obce Jičíněves, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Kostelec Kostelec na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – …

Kovač

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Kováč, Kowatsch 1318 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1964 obec (do 1890 pod názvem Kováč), 1964-1990 část obce Konecchlumí, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Kovač Kovač na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: …

Kozojedy

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Kozogedy, Velké Kozojedy, Hrubý Kozogedy, Gross-Kozojed 1369 první zmínka součást panství Dymokury 1850-1964 obec, 1964-1990 část obce Žlunice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín stránky obce Kozojedy Kozojedy na …

Kyje

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Kije 1539 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1976 obec, 1976-1990 část obce Železnice, od 24. 11. 1990 obec    Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Lomnice nad Popelkou 1868-1960 Semily od 1960 Jičín   Soudní okres 1850-1949 Lomnice nad Popelkou 1949-1960 Semily od 1960 Jičín …

Lázně Bělohrad

Lázně Bělohrad Brtev – odkaz na samostatnou stránku Dolní Javoří – odkaz na samostatnou stránku Dolní Nová Ves – odkaz na samostatnou stránku Horní Nová Ves – odkaz na samostatnou stránku Hřídelec – odkaz na samostatnou stránku Lány – odkaz na samostatnou stránku Ohrada – odkaz na samostatnou stránku Prostřední Nová Ves – odkaz na samostatnou stránku Uhlíře – odkaz na samostatnou stránku Lázně …

Libáň

Libáň Kozodírky – odkaz na samostatnou stránku Křešice – odkaz na samostatnou stránku Psinice – odkaz na samostatnou stránku Zliv – odkaz na samostatnou stránku Libáň Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Libaň, Liban 1340 první zmínka součást panství Kopidlno 1340-1574 městečko, 1574-1849 město, 1850-1948 obec-město, 1948-1999 obec, od 26. 11. 1999 město Politický …

Libošovice

Libošovice Dobšice – odkaz na samostatnou stránku Malá Lhota – odkaz na samostatnou stránku Malechovice – odkaz na samostatnou stránku Meziluží – odkaz na samostatnou stránku Nepřívěc – odkaz na samostatnou stránku Podkost – odkaz na samostatnou stránku Rytířova Lhota – odkaz na samostatnou stránku Vesec u Sobotky – odkaz na samostatnou stránku Libošovice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost …

Libuň

Libuň Březka – odkaz na samostatnou stránku Jivany– odkaz na samostatnou stránku Libunec – odkaz na samostatnou stránku Libuň Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Libun 1369 první zmínka součást panství Skály-Turnov od 1850 obec   Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Lomnice nad Popelkou 1868-1960 Semily od 1960 Jičín   Soudní okres …

Lískovice

Lískovice Tereziny Dary – odkaz na samostatnou stránku Lískovice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Liskowitz, Liskowice součást panství Smidary 1850-1976 obec, 1976-1990 část obce Chomutice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1948 Nový Bydžov 1949-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1948 Nový Bydžov 1949-1960 Hořice od 1960 …

Lukavec u Hořic

Lukavec u Hořic Černín – odkaz na samostatnou stránku Dobeš – odkaz na samostatnou stránku Hamrový Mlýn – odkaz na samostatnou stránku   Lukavec u Hořic Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Lukavec, Lukawec, Lukawetz 1440 první zmínka součást panství Bělohrad od 1850 obec   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 …

Lužany

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Luschan, Lužan 1052 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice od 1850 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Lužany Lužany na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Bc. Josef Kracík Lužany 142, Lužany, 507 06 josefkracik@seznam.cz Archivní fondy Digitalizované archiválie …

Markvartice

Markvartice Hřmenín – odkaz na samostatnou stránku Leština – odkaz na samostatnou stránku Mrkvojedy – odkaz na samostatnou stránku Netolice – odkaz na samostatnou stránku Příchvoj – odkaz na samostatnou stránku Rakov – odkaz na samostatnou stránku Skuřina – odkaz na samostatnou stránku Spařence – odkaz na samostatnou stránku Markvartice  Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Markwartitz 1188 …

Miletín

Miletín Trotinka – odkaz na samostatnou stránku Vidonky – odkaz na samostatnou stránku Miletín Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Miletin 1124 první zmínka součást panství Miletín nejpozději 1261 městečko, od 1850 obec-městys, 1945-2006 obec, od 10. 10. 2006 město   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 …

Milkovice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1323 první zmínka součást panství Kopidlno před 1961 viz Zelenecká Lhota, 1961-1994 obec, od 1995 viz Zelenecká Lhota   Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka od 1868 Jičín   Soudní okres 1850-1898 Sobotka 1898-1949 Libáň od 1949 Jičín   stránky obce Zelenecká Lhota Zelenecká Lhota …

Milovice u Hořic

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též pouze Milovice, Milewice, Milowic, Milowitz 1369 první zmínka součást panství Hořice 1850-1976 obec, 1976-1990 část obce Bašnice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín …

Mladějov

Mladějov Bacov – odkaz na samostatnou stránku Hubojedy – odkaz na samostatnou stránku Kozlov – odkaz na samostatnou stránku Loveč – odkaz na samostatnou stránku Pařízek – odkaz na samostatnou stránku Roveň – odkaz na samostatnou stránku Skaříšov – odkaz na samostatnou stránku Střeleč – odkaz na samostatnou stránku Mladějov Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1352 první zmínka …

Mlázovice

Mlázovice Mezihoří – odkaz na samostatnou stránku   Mlázovice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Mlázowice, Mlasovic, Mlasowitz, Mlazowitz 1360 první zmínka součást panství Hořice nejpozději 1542 městečko, 1850-1948 obec-městys, 1948-2007 obec, od 12. 4. 2007 městys Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr …

Nemyčeves

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci Nemyčoves, Němyčeves 1340 první zmínka součást panství Milíčeves od 1850 obec (do 1890 pod názvem Nemyčoves, 1890-1910 jako Němyčeves) Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Nemyčeves Nemyčeves na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Alena Barošová Nemyčeves 46, Jičín, 506 …

Nevratice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Nevrátice, Newraticze, Newratwice, Newratitz 1398 první zmínka částečně k panství Kumburk-Úlibice, částečně k panství Smrkovice 1850-1960 obec, 1960-1990 osada obce Staré Smrkovice (od 1964 část obce), od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov od …

Nová Paka

Nová Paka Heřmanice – odkaz na samostatnou stránku Kumburský Újezd – odkaz na samostatnou stránku Podlevín – odkaz na samostatnou stránku Přibyslav – odkaz na samostatnou stránku Pustá Proseč – odkaz na samostatnou stránku Radkyně – odkaz na samostatnou stránku Studénka – odkaz na samostatnou stránku Štikov – odkaz na samostatnou stránku Valdov – odkaz na samostatnou stránku Vlkov – odkaz na samostatnou stránku Vrchovina – …

Ohařice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vohařice, Wohažitz 1543 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1965 obec, 1965-1990 část obce Samšina, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868-1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Sobotka 1949-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín stránky …

Ohaveč

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vohaveč, Wohaveč 1327 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1960 obec (do 1890 i pod názvem Vohaveč), 1960-1990 část obce Holín, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Ohaveč Ohaveč na wikipedii  kontakt na kronikáře …

Okres Hradec Králové

Obce dnešního královéhradeckého okresu, které v minulosti patřily pod okres Jičín, Nová Paka nebo Sobotka Borovice (dnes část obce Libníkovice) Hněvčeves Horní Černůtky (dnes část obce Sovětice) Kanice (dnes část obce Petrovice) Pšánky Rodov (dnes část obce Smiřice) Vrchovnice Želkovice (dnes část obce Hoříněves)   Borovice (dnes část obce Libníkovice) Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího …

Okres Mladá Boleslav

Obce dnešního mladoboleslavského okresu, které v minulosti patřily pod okres Jičín, Nová Paka nebo Sobotka Bechov (dnes část obce Dolní Bousov) Březno Čížovka (dnes část obce Petkovy) Dlouhá Lhota Dobšín Dolní Bousov Domousnice Horní Bousov (dnes část obce Dolní Bousov) Ledce Martinovice (dnes část obce Sukorady) Obora (dnes část obce Obrubce) Obrubce Obruby Ošťovice (dnes část obce Dolní Bousov) Petkovy …

Okres Nymburk

Obce dnešního nymburského okresu, které v minulosti patřily pod okres Jičín, Nová Paka nebo Sobotka: Doubravany (dnes část obce Košík) Košík Nová Hasina (dnes část obce Rožďalovice) Podolí (dnes část obce Rožďalovice) Pojedy (dnes část obce Žitovlice) Rožďalovice Seletice Sovolusky (dnes část obce Košík) Stará Hasina (dnes část obce Rožďalovice) Tuchom (dnes část obce Košík) Zámostí (dnes část obce Rožďalovice) Žitovlice Doubravany (dnes …

Okres Semily

Okres Semily

Obce dnešního semilského okresu, které v minulosti patřili pod okres Jičín, Nová Paka nebo Sobotka Bukovina u Čisté Čistá u Horek Horka u Staré Paky Karlov (dnes část obce Bukovina u Čisté) Levínská Olešnice Nedaříž (dnes část obce Horka u Staré Paky) Svojek Tample (dnes část obce Svojek) Žďár (dnes část obce Levínská Olešnice) Ždírec (dnes část obce Levínská Olešnice) …

Okres Trutnov

Obce dnešního trutnovského okresu, které v minulosti patřily pod okres Jičín, Nová Paka nebo Sobotka Bílé Poličany Borovnice Dolní Dehtov (dnes část obce Třebihošť) Dolní Kalná Horní Dehtov (dnes část obce Třebihošť) Horní Kalná Lanžov Lhotka (dnes část obce Lanžov) Malý Vřešťov (dnes zaniklá část obce Velký Vřešťov) Miřejov (dnes část obce Lanžov) Přední Ždírnice (dnes část obce Ždírnice) …

Osek

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vosek, Wosek 1352 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1880 osada obce Sobotka, 1890-1985 obec, 1985-1990 část obce Sobotka, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868-1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Sobotka 1949-1960 Mnichovo Hradiště …

Ostroměř

Ostroměř Domoslavice – odkaz na samostatnou stránku Hlásek – odkaz na samostatnou stránku Nové Smrkovice – odkaz na samostatnou stránku Sylvárův Újezd – odkaz na samostatnou stránku Ostroměř Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Wostromierž, Wostroměř, Ostromiř, Wostromiersch 1382 první zmínka součást panství Radim- Pecka od 1850 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec …

Ostružno

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vostružno, Wostružno 1227 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1985 obec, 1985-1990 část obce Podhradí, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850 Jičín Soudní okres 1850 Jičín stránky obce Ostružno Ostružno na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – po …

Pecka

Pecka Arnoštov – odkaz na samostatnou stránku Bělá u Pecky – odkaz na samostatnou stránku Bukovina u Pecky – odkaz na samostatnou stránku Horní Javoří – odkaz na samostatnou stránku Kal – odkaz na samostatnou stránku Lhota u Pecky – odkaz na samostatnou stránku Staňkov – odkaz na samostatnou stránku Vidonice – odkaz na samostatnou stránku Pecka Informace o obci Archivní fondy Digitalizované …

Petrovičky

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Petrowičky, Petrowiczky, Klein-Petrowitz, Klein Petrowic, Petrowiček 1393 první zmínka součást panství Hořice 1869 osada obce Pšanky, 1880-1960 obec, 1960-1976 osada obce Bříšťany (od 1964 část obce), 1976-1990 část obce Bašnice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová …

Podhorní Újezd

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Podhorní Oujezd, Aujezd Podhorni, Aujest Podhorni, Podhorn-Aujest 1408 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1869 osada obce Vojice, 1880-1991 obec, od 1. 2. 1991 část obce Podhorní Újezd a Vojice   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr …

Podhorní Újezd a Vojice

Podhorní Újezd – odkaz na samostatnou stránku Vojice – odkaz na samostatnou stránku Kabáty – odkaz na samostatnou stránku Podhorní Újezd a Vojice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1869-1991 viz Podhorní Újezd a Vojice, od 1. 2. 1991 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 …

Podhradí

Podhradí Čejkovice – odkaz na samostatnou stránku Hlásná Lhota – odkaz na samostatnou stránku Šlikova Ves – odkaz na samostatnou stránku Vokšice – odkaz na samostatnou stránku Podhradí Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Podhrad 1487 první zmínka (1546 Profous) součást panství Veliš-Vokšice 1487-1849 městečko, 1850-1948 obec-městys, 1948-2007 obec, od 23. 1. 2007 městys …

Podůlší

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Podulší, Podulsch 1399 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice od 1850 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Podůlší Podůlší na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru …

Radim

Radim Lháň – odkaz na samostatnou stránku Podhájí – odkaz na samostatnou stránku Studeňany – odkaz na samostatnou stránku Tužín – odkaz na samostatnou stránku Radim Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Radím 1360 první zmínka součást panství Radim-Pecka od 1850 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce …

Rašín

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Raschin 1143 první zmínka součást panství Hořice 1850-1974 obec, 1975-1990 část obce Třebnouševes, od 24. 11. 1990 obec   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín   Soudní okres …

Rohoznice

Rohoznice Dolenec – odkaz na samostatnou stránku Rohoznice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Rohoznic, Rohoznitz, Rohosnitz 1267 první zmínka součást panství Miletín 1850-1973 obec, 1974-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem …

Samšina

Samšina Betlem – odkaz na samostatnou stránku Drštěkryje – odkaz na samostatnou stránku Plhov – odkaz na samostatnou stránku Všeliby – odkaz na samostatnou stránku Samšina Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Samšín, Samschin 1352 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice od 1850 obec (v letech 1850-1890 pod názvem Samšín) Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 …

Šárovcova Lhota

Šárovcova Lhota Bertoldka – odkaz na samostatnou stránku Libín – odkaz na samostatnou stránku Mezihoří 2. díl – odkaz na samostatnou stránku Tikov – odkaz na samostatnou stránku Šárovcova Lhota Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Ssarowczowa Lhota, Lhota Ssarauczowa, Lhota Ssadowczowa, Lhota SSarowcowa, Lhota Scharowes, Lhota Scharowa, Lhota Scharowetz, Šárova Lhota, Šárová Lhota, …

Sběř

Sběř Hrobičany – odkaz na samostatnou stránku Velešice – odkaz na samostatnou stránku Sběř Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Zbierž, Zbieř, Zběř, Zběřnik, Sbiersch 1332 první zmínka součást panství Milíčeves od 1850 obec Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín stránky obce …

Sčítací operáty z roku 1921

Upozornění pro badatele Na tomto odkazu byly v nedávné minulosti umístěny kompletní digitalizáty sčítacích operátů z roku 1921. Vzhledem k platné legislativě na ochranu osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), platného archivního zákona (zákon č. 499/2004 Sb., o …

Sedliště

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Sedlischt 1295 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1890 osada obce Staré Hrady, 1890-1964 obec, 1964-1974 část obce Staré Hrady, 1975-1990 část obce Libáň, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín …

Sekeřice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Sekeřitz, Sekerschitz 1386 první zmínka součást panství Dymokury 1850-1964 obec, 1964-1990 část obce Žlunice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín stránky obce Sekeřice Sekeřice na wikipedii  kontakt na kronikáře …

Slatiny

Slatiny Milíčeves – odkaz na samostatnou stránku Slatiny Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Slatina, Slatin 1357 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice od 1850 obec (v letech 1850-1890 pod názvem Slatina) Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín Stránky obce Slatiny Slatiny na wikipedii  kontakt na kronikáře …

Slavhostice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Slavostice, Slawostitz 1371 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1960 obec, 1960-1990 část obce Žlunice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850- 1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce Slavhostice Slavhostice na wikipedii  kontakt na …

Sobčice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Sobcžicze, Sobšice, Sobschic, Sobschitz 1369 první zmínka součást panství Radim-Pecka od 1850 obec   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín   Soudní okres 1850-1960 Hořice od 1960 Jičín …

Soběraz

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Sobieras 1362 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1976 obec, 1976-1990 část obce Železnice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Soběraz Soběraz na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – …

Sobotka

Sobotka Čálovice – odkaz na samostatnou stránku Kdanice – odkaz na samostatnou stránku Lavice – odkaz na samostatnou stránku Spyšova – odkaz na samostatnou stránku Staňkova Lhota – odkaz na samostatnou stránku Stéblovice – odkaz na samostatnou stránku Trní – odkaz na samostatnou stránku Zajakury – odkaz na samostatnou stránku Sobotka Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1322 první …

Stará Paka

Stará Paka Brdo – odkaz na samostatnou stránku Karlov – odkaz na samostatnou stránku Krsmol – odkaz na samostatnou stránku Roškopov – odkaz na samostatnou stránku Ústí – odkaz na samostatnou stránku Stará Paka Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Altpaka, Alt-Paka 1358 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1948 obec, 1948-1954 osada obce Nová …

Staré Hrady

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Altenburg, Stará 1340 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1974 obec (v letech 1850-1880 pod názvem Stará či Altenburg), 1975-1992 část obce Libáň, od 1. 1. 1993 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce …

Staré Místo

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Staré Město, Altenstadt 1327 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1960 obec, 1960-1990 část obce Podhradí, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Staré Místo Staré Místo na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Kateřina Pikardová …

Staré Smrkovice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Welky Smrkowicze, Alt-Smrkowitz, Gross-Smrkowitz 1347 první zmínka součást panství Smrkovice 1850-1989 obec, 1. 1. 1990-31. 1. 1990 část obce Chomutice, od 1. 2. 1990 obec Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín stránky obce Staré …

Střevač

Střevač Batín – odkaz na samostatnou stránku Nadslav – odkaz na samostatnou stránku Štidla – odkaz na samostatnou stránku Střevač Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Strewatsch 1340 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1514-1849 městečko, 1850-1948 obec-městys, od 1948 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Střevač …

Sukorady

Sukorady Kouty – odkaz na samostatnou stránku Sukorady Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Sukorad 1382 první zmínka součást panství Hořice 1850-1976 obec, 1976-1990 část obce Bašnice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice …

Svatojanský Újezd

Svatojanský Újezd Okrouhlé – odkaz na samostatnou stránku Svatojanský Újezd Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Svatojanský Oujezd, Swatojanský Aujezd, Aujest St. Johann 1354 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1964 obec, 1964-1990 část obce Mlázovice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka …

Tetín

Tetín Falgovský Dvůr – odkaz na samostatnou stránku Vidoň – odkaz na samostatnou stránku Vlkanov – odkaz na samostatnou stránku Tetín Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Tetin, Tettin 1543 první zmínka součást panství Miletín 1850-1976 obec, 1976-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové …

Třebnouševes

Třebnouševes Ostrov – odkaz na samostatnou stránku Vinice – odkaz na samostatnou stránku Třebnouševes Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Třebňoušoves, Tržebnossowes, Trzebniauschowes, Trzebnaussowes, Třebniauschowes, Třebnauschowes, Třeboučoves, Třeboučeves, Třebaučewes, Hrubá Třemešoves, Velká Třemešoves, Velká Třebnoušoves, Velká Třebnouševes, Grosz-Třemeschowes, Gross-Tremeschowes, Gross-Trebnouschewes 1143 první zmínka součást panství Hořice od 1850 obec Politický okres 1850-1868 …

Třtěnice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Třtěnitz 1391 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice od 1850 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Třtěnice Třtěnice na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: MgA. Jindřiška Barchini Jůzová Třtěnice 81, Třtěnice, 507 04 jindra.juzova@seznam.cz Archivní fondy Digitalizované archiválie …

Tuř

Tuř Hubálov – odkaz na samostatnou stránku Tuř Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Tuří, Tursch 1368 první zmínka součást panství Milíčeves 1850-1869 obec, 1869-1880 osada obce Popovice, od 1880 obec (v letech 1850-1880 pod názvem Tuří) Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Tuř Tuř …

Úbislavice

Úbislavice Česká Proseč – odkaz na samostatnou stránku Chloumek – odkaz na samostatnou stránku Stav – odkaz na samostatnou stránku Štěpanice – odkaz na samostatnou stránku Zboží – odkaz na samostatnou stránku Úbislavice  Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Úbyslavice, Oubislavice, Aubislavice, Auslauf 1357 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice od 1850 obec Politický okres 1850-1855 …

Údrnice

Údrnice Bílsko – odkaz na samostatnou stránku Únětice – odkaz na samostatnou stránku Údrnice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Audrnice, Oudrnice, Audernitz 1320 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1988 obec (1850-1910 i pod názvem Oudrnice), 1989-1990 část obce Libáň, od 1. 3. 1990 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od …

Údrnická Lhota

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace o obci též Oudrnická Lhota 1869-1890 osada obce Keteň, 1900-1910 obec, 1921-1930 obec 1950 osada obce Údrnice, v dalších letech se jako osada neuvádí   Politický okres od 1850 Jičín   Soudní okres od 1850 Jičín   stránky obce Údrnice   kontakt na kronikáře obce: Archivní …

Úhlejov

Úhlejov Brodek – odkaz na samostatnou stránku Chroustov – odkaz na samostatnou stránku Růžovka – odkaz na samostatnou stránku Úhlejov Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Auhlegow, Auhlejow, Ouhlejov, Ouhlejow, Auchlejow 1267 první zmínka součást panství Poličany 1869 osada obce Třebihošť, od 1880 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová …

Újezd pod Troskami

Újezd pod Troskami Čímyšl – odkaz na samostatnou stránku Hrdoňovice – odkaz na samostatnou stránku Semínova Lhota – odkaz na samostatnou stránku Újezd pod Troskami Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Oujezd, Aujezd, Oujezd u Hrubé Skály, Skalský Oujezd, Aujezd bei Gross-Skal 1320 první zmínka součást panství Skály-Turnov od 1850 obec (1850-1890 pod …

Úlibice

Úlibice Řeheč – odkaz na samostatnou stránku Úlibice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Aulibice, Oulibice, Aulibitz 1355 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1980 obec (do 1910 pod názvem Oulibice), 1980-1990 část obce Jičín, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce …

Valdice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace o obci též Kartouzy-Valdice, Karthaus-Walditz 1362 první zmínka součást panství Radim-Pecka; část obce k panství Kumburk-Úlibice 1850-1869 osada obce Soběraz, od 1869 obec (1869-1930 pod názvem Kartouzy-Valdice) Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Valdice Valdice na wikipedii kontakt na …

Veliš

Veliš Vesec – odkaz na samostatnou stránku Veliš Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Velíš, Welisch 1143 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice od 1850 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Veliš Veliš na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Věra Grohmanová Veliš 50, Veliš, 507 …

Vidochov

Vidochov Stupná – odkaz na samostatnou stránku Vidochov Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci Widochow, Widechow, Widach, Widochau 1386 první zmínka součást panství Radim-Pecka od 1850 obec Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka …

Vitiněves

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vitíněves, Witinowes 1325 první zmínka součást panství Milíčeves od 1850 obec (1850-1890 i pod názvem Vitíněves) Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Vitiněves Vitiněves na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – po kliknutí …

Vojice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Wojice, Wojic, Wojitz 1357 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1960 obec, 1960-1991 část obce Podhorní Újezd, od 1. 2. 1991 část obce Podhorní Újezd a Vojice Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 …

Volanice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Wolanitz 1325 první zmínka součást panství Volanice, od 1871 panství Vysoké Veselí od 1850 obec Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín stránky obce Volanice Volanice na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované …

Vrbice

Vrbice Stříbrnice – odkaz na samostatnou stránku Vrbice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Wrbitz 1368 první zmínka součást panství Milíčeves 1850-1976 obec, 1976-1990 část obce Žeretice, od 24. 11. 1990 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Vrbice Vrbice na wikipedii kontakt na kronikáře …

Vřesník

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vřestník, Wržesnik, Bržeznik, Wřesnik, Wřeznik, Břesnik, Wřestnik,Wschesnik 1338 první zmínka součást panství Miletín 1850-1960 obec, 1960-1976 část obce Tetín, 1976-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad …

Vršce

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vršec, Vrsče, Vrsce, Vrseč, Wrsetz 1325 první zmínka součást panství Kopidlno od 1850 obec (do 1910 pod názvem Vrsče či Vrsce) Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce Vršce Vršce na wikipedii  kontakt …

Vysoké Veselí

Vysoké Veselí Veselská Lhota – odkaz na samostatnou stránku Vysoké Veselí Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Wysoké Wesely, Červené Wesely, Hoch-Wessely, Hohen-Wesely, Hochwesseln, Roth-Wesely 1323 první zmínka součást panství Vysoké Veselí nejpozději 1332 městečko, 1850-1908 obec-městys, 1908-1948 město, 1948-2007 obec, od 22. 6. 2007 město Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov …

Zámostí-Blata

Zámostí – odkaz na samostatnou stránku Blata – odkaz na samostatnou stránku

Zelenecká Lhota

Zelenecká Lhota Záhuby – odkaz na samostatnou stránku Zelenecká Lhota Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Zelenská Lhota 1532 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1961 obec (do 1910 pod názvem Zelenská Lhota), 1961-1994 část obce Milkovice, od 1. 1. 1994 obec (od 1. 1. 1995 s úředním názvem Zelenecká Lhota) Politický okres …

Železnice

Železnice Březka – odkaz na samostatnou stránku Cidlina – odkaz na samostatnou stránku Doubravice – odkaz na samostatnou stránku Pekloves – odkaz na samostatnou stránku Těšín – odkaz na samostatnou stránku Zámezí – odkaz na samostatnou stránku Železnice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Eisenstadtl 1320 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1408-1849 městečko, 1850-1911 obec-městys, 1911-1948 …

Žeretice

Žeretice Hradíšťko – odkaz na samostatnou stránku Vlhošť – odkaz na samostatnou stránku Žeretice Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Žeretitz 1350 první zmínka součást panství Milíčeves od 1850 obec Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Žeretice Žeretice na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy …

Židovice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Schidowicz, Schidowitz, Židowicz, Židowitz 1361 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1985 obec, 1986-1990 část obce Kopidlno, od 24. 11. 1990 obec Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce Židovice Židovice na wikipedii  kontakt …

Žlunice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Zlunicze, Schlunitz, Žlunicze, Žlunitz 1297 první zmínka součást panství Dymokury od 1850 obec Politický okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nový Bydžov od 1960 Jičín stránky obce Žlunice Žlunice na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Mgr. Monika Jáglová Žlunice 51, …