Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Běchary

Běchary

Běchárky  – odkaz na samostatnou stránku


Běchary

 Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Biechar, Běhař, Velké Běchary, Gross-Běchar
 • 1290 první zmínka
 • součást panství Kopidlno
 • 1850-1880 obec pod názvem Velké Běchary, od 1880 obec pod názvem Běchary

 • Politický okres
  • 1850-1855 Jičín
  • 1855-1868 Libáň
  • od 1868 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Libáň
  • od 1949 Jičín


 • kontakt na kronikáře obce:


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Kopidlno

římskokatolická církev: před 1787 farní úřad Kopidlno, od 1787 farní úřad Vršce, dnes děkanský úřad Kopidlno

evangelická církev: farní sbor Bošín, od 1928 možná i sbor Jičín

československá církev: náboženská obec Rožďalovice

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/bechary/

Běchárky

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Běcharky, Malé Běchary, Klein-Biechar 1835 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1880 pod názvem Malé Běchary osada obce Velké Běchary, od 1880 osada obce Běchary, od 1921 pod názvem Běchárky část obce Běchary Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 …