Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Boháňka

Boháňka

Chloumek – odkaz na samostatnou stránku

Skála – odkaz na samostatnou stránku

Votuz – odkaz na samostatnou stránku


Boháňka

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Bohanka
 • 1378 první zmínka
 • součást panství Smiřice-Hořiněves
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Hořice

římskokatolická církev: před 1764 farní úřad Hořice, od 1764 reálná administratura Jeřice (1864 fara), dnes děkanský úřad Hořice

 evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanému farnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov

sign. R 5-1 matrika N 1785-1831

sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851

sign. R 5-3 matrika N 1851-1856

sign. R 5-4 matrika N 1857-1862

sign. R 5-5 matrika N 1863-1871

sign. R 5-6 matrika N 1872-1883

sign. R 5-14 matrika N 1883-1902

sign. R 5-15 matrika N 1903-1911

sign. R 5-7 matrika O 1793-1849

sign. R 5-8 matrika O 1849-1851

sign. R 5-9 matrika O 1852-1865

sign. R 5-10 matrika O 1866-1892

sign. R 5-16 matrika O 1893-1926

sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850

sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866

sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov

sign. L 1-1 matrika N 1785-1835

sign. L 1-2 matrika N 1835-1856

sign. L 1-3 matrika N 1856-1878

sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911

sign. L 1-4 matrika O 1785-1842

sign. L 1-5 matrika O 1842-1871

sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919

sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843

sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896

sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919

sign. L 1-10 index N 1856-1919

sign. L 1-12 index O 1842-1919

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/bohanka/

Chloumek2

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Chlaumek, Chlomek 1490 první zmínka součást panství Jeřice 1869 osada obce Jeřice, 1880-1919 osada obce Votuz, 1919-1960 obec, od 1. 6. 1960 osada obce Boháňka (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové …

Skála

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Skala 1869 se jako osada neuvádí, 1880 osada obce Boháňka (od 1964 část obce)    Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín   Soudní okres 1850-1960 Hořice od 1960 …

Votuz

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Votuš, Otuže, Votuže, Wotuz, Wottus, Wottusch 1456 první zmínka součást panství Jeřice 1869 osada obce Jeřice, 1880-1960 obec, od 1. 6. 1960 osada obce Boháňka (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové …