Return to Boháňka

Skála

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Skala
 • 1869 se jako osada neuvádí, 1880 osada obce Boháňka (od 1964 část obce)
 
 •  Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
 
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
   
 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Hořice římskokatolická církev: před 1764 farní úřad Hořice, od 1764 reálná administratura Jeřice (1864 fara), dnes děkanský úřad Hořice evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný) československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Hořice sign. 7786 matrika O 1892-1923 sign. 7960 matrika O 1923-1930 sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930   evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Libštát sign. R 14-1 matrika N 1786-1831 sign. R 14-2 matrika N 1831-1849 sign. R 14-3 matrika N 1850-1858 sign. R 14-4 matrika N 1859-1866 sign. R 14-5 matrika N 1866-1887 sign. R 14-13 matrika N 1887-1903 sign. R 14-6 matrika O 1786-1853 sign. R 14-7 matrika O 1853-1858 sign. R 14-8 matrika O 1859-1881 sign. R 14-15 matrika O 1881-1919 sign. R 14-9 matrika Z 1786-1846 sign. R 14-10 matrika Z 1847-1858 sign. R 14-11 matrika Z 1859-1887 sign. R 14-16 matrika Z 1887-1919 sign.  R 14-12 index Z 1820-1949

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/bohanka/skala/