Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Brada-Rybníček

Brada

Rybníček – odkaz na samostatnou stránku


Brada

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Podbradí
 • 1258 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • 1850-1960 obec, 1961-1990 část obce Podůlší, od 24. 11. 1990 část obce Brada-Rybníček

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1697 farní úřad Kopidlno, od 1697 reálná administratura Ostružno (1776 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/brada-rybnicek/

Rybníček

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Rybniczek 1376 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1960 osada obce Brada, 1961-1990 část obce Podůlší, od 24. 11. 1990 část obce Brada-Rybníček Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Brada-Rybníček Rybníček na wikipedii kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy …