Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Bukvice

Bukvice

Křelina – odkaz na samostatnou stránku


Bukvice 

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Bukwicze, Bukwitz
 • 1327 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • 1850-1964 obec, 1964-1990 část obce Veliš, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 • kontakt na kronikáře obce

Mgr. Eva Valterová

Bukvice 25, Jičín, 506 01

valterovi@email.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1688 farní úřad Kopidlno, od 1688 lokální kaplanství Veliš (1776 fara), dnes arciděkanství Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/bukvice/

Křelina

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Krželina, Krželin 1250 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1964 osada obce Bukvice, 1964-1990 část obce Veliš, od 24. 11. 1990 část obce Bukvice Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Bukvice Křelina na wikipedii kontakt na kronikáře obce: Svatopluk …