Return to Bukvice

Křelina

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Krželina, Krželin
 • 1250 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • 1850-1964 osada obce Bukvice, 1964-1990 část obce Veliš, od 24. 11. 1990 část obce Bukvice

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 • kontakt na kronikáře obce:

Svatopluk Holan

Křelina 13, Jičín 506 01

svatopluk.holan@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1688 farní úřad Kopidlno, od 1688 lokální kaplanství Veliš (1776 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/bukvice/krelina/