Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Butoves

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • původně Nová Lhota, pak Hrnčířova Lhota, následně Turská Lhota, od 17. st. Butovsko, též Puttowes
 • 1392 první zmínka
 • součást panství Milíčeves
 • 1850-1869 samostatná obec, 1869-1880 osada obce Popovice, 1880-1921 osada obce Tuř, 1921-1960 obec, 1960-1990 část obce Tuř, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín
 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1784 děkanský úřad Jičín, od 1784 lokální kaplanství Popovice (1857 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/butoves/