Return to Cerekvice nad Bystřicí

Čenice 2. díl

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Czenecz, Čenitz, Tschenitz, Čenice 2. Ant.
 • 1398 první zmínka
 • součást panství Smiřice-Hořiněves
 • 1850-1921 osada obce Velký Vřešťov, po 1921 osada rozdělena na dva díly – 1. díl zůstal osadou obce Velký Vřešťov (od 1924 okr. Dvůr Králové nad Labem, od 1960 okr. Trutnov); 2. díl osada obce Cerekvice nad Bystřicí (od 1964 část obce)
 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Hořice

římskokatolická církev: farní úřad Hněvčeves, dnes farní úřad Dohalice

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanému farnímu sboru v Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

 

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/cerekvice-nad-bystrici/cenice-2-dil/