Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Červená Třemešná

Červená Třemešná

Jahodná – odkaz na samostatnou stránku

Jankov – odkaz na samostatnou stránku

Kačerov – odkaz na samostatnou stránku

Miletínek – odkaz na samostatnou stránku


Červená Třemešná

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Czierwena Trzemessna, Roth-Třemeschna, Rot-Tschemesch
 • 1267 první zmínka
 • součást panství Miletín
 • 1850-1974 obec, 1975-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Miletín

římskokatolická církev: farní úřad Miletín, dnes farní úřad Lázně Bělohrad

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/cervena-tremesna/

Jahodná

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci součást panství Miletín 1869 se jako osada neuvádí, 1880 osada obce Červená Třemešná, v dalších letech se jako osada již neuvádí Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 …

Jankov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Jankow součást panství Miletín 1869 osada obce Červená Třemešná, v dalších letech jako osada zanikla   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín   Soudní okres 1850-1960 Hořice od 1960 …

Kačerov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Kačerow součást panství Miletín 1850-1855 osada obce Červená Třemešná, v dalších letech se již jako osada neuvádí Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Hořice od 1960 …

Miletínek

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Malý Miletín, Klein-Miletin 1267 první zmínka součást panství Miletín 1869-1880 osada obce Miletín, v dalších letech jako osada zanikla, dnes součást obce Červená Třemešná Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 …