Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Chomutice

Chomutice

Chomutičky – odkaz na samostatnou stránku

Obora – odkaz na samostatnou stránku


Chomutice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Chomuticz, Chomutitz, Velké Chomutice, Gross-Chomutitz
 • 1339 první zmínka
 • součást panství Smrkovice
 • od 1850 obec
 • Politický okres
  • 1850-1948 Nový Bydžov
  • 1949-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
 • Soudní okres
  • 1850-1948 Nový Bydžov
  • 1949-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Obecní úřad Ostroměř

římskokatolická církev: před 1723 farní úřad Hořice, od 1723 farní úřad Chomutice

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: před 1930 náboženská obec Nový Bydžov, od 1930 náboženská obec Vysoké Veselí

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 57-5370 matrika NOZ 1678-1734

sign. 57-5371 matrika N 1784-1806

sign. 57-1 matrika N 1807-1840

sign. 57-3469 matrika N 1841-1879

sign. 57-5368 matrika O 1829-1846

sign. 57-3470 matrika O 1847-1875

sign. 57-5369 matrika Z  1784-1818

sign. 57-5373 matrika Z 1819-1846

sign. 57-5374 matrika Z 1847-1887

sign. 57-5367 index NO 1678-1734

sign. 57-5372 index NOZ 1790-1806

sign. 57-5375 index NOZ 1807-1846

 

 

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/chomutice/

Chomutičky

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Chomuticzky, Chomoutičky, Malé Chomutice, Klein-Chomutitz 1397 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1950 obec, od 1950 osada obce Chomutice (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1948 Jičín 1949-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1948 Jičín 1949-1960 Hořice od 1960 Jičín stránky obce Chomutice Chomutičky …

Obora

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Wobora 1790 první zmínka součást panství Smrkovice 1869 osada obce Chomutice, 1880-1960 obec, od 1. 6. 1960 osada obce Chomutice (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1948 Nový Bydžov 1949-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1948 Nový Bydžov 1949-1960 Hořice od 1960 Jičín …