Return to Chomutice

Obora

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Wobora
 • 1790 první zmínka
 • součást panství Smrkovice
 • 1869 osada obce Chomutice, 1880-1960 obec, od 1. 6. 1960 osada obce Chomutice (od 1964 část obce)
 • Politický okres
  • 1850-1948 Nový Bydžov
  • 1949-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
 • Soudní okres
  • 1850-1948 Nový Bydžov
  • 1949-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Obecní úřad Ostroměř

římskokatolická církev: před 1723 farní úřad Hořice, od 1723 farnní úřad Chomutice

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: před 1930 náboženská obec Nový Bydžov, od 1930 náboženská obec Vysoké Veselí

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: římskokatolické matriky -farní úřad Chomutice

sign. 57-5370 matrika NOZ 1678-1734

sign. 57-5371 matrika N 1784-1806

sign. 57-1 matrika N 1807-1840

sign. 57-6238 matrika N 1841-1906

sign. 57-5368 matrika O 1829-1846

sign. 57-3470 matrika O 1847-1875

sign. 57-5369 matrika Z  1784-1818

sign. 57-5373 matrika Z 1819-1846

sign. 57-5374 matrika Z 1847-1887

sign. 57-5367 index NO 1678-1734

sign. 57-5372 index NOZ 1790-1806

sign. 57-5375 index NOZ 1807-1846

 

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Hořice

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/chomutice/obora/