Return to Dětenice

Osenice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Wossenitz, Vosenice
 • 1352 první zmínka
 • součást panství Dětenice
 • 1850-1960 obec (do 1890 pod názvem Vosenice), od 1960 část obce Dětenice

 • Politický okres
  • 1850-1855 Jičín
  • 1855-1868 Libáň
  • od 1868 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Libáň
  • od 1949 Jičín


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Libáň

římskokatolická církev: : farní úřad Osenice

evangelická církev: farní sbor Bošín, od 1928 možná i sbor Jičín

československá církev: náboženská obec Rožďalovice, může být i Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/detenice/osenice/