Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Dobrá Voda u Hořic

Dobrá Voda u Hořic

Dolní Dobra Voda – odkaz na samostatnou stránku

Horní Dobrá Voda – odkaz na samostatnou stránku


 

Dobrá Voda u Hořic

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost

 
 

Informace obci

 • 1850-1949 viz Dolní Dobrá Voda a Horní Dobrá Voda, od 1950 obec
 
 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
 
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
   


 • kontakt na kronikáře obce:

Josef Stejskal

Dobrá Voda u Hořic 83, Dobrá Voda u Hořic, 507 73

 

Archivní fondy


Digitalizované archiválie


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Hořice římskokatolická církev: děkanství Hořice (do 1882 farní úřad) evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný) československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje  

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/dobra-voda-u-horic/

Dolní Dobrá Voda

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Dolejší Dobrá Voda, Unter-Gutwasser 1395 první zmínka součást panství Hořice 1850-1949 obec, 1950-1989 osada obce Dobrá Voda u Hořic (od 1964 část obce), od 1. 7. 1989 jako část obce zanikla Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 …

Horní Dobrá Voda

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Hoření Dobrá Voda, Ober-Gutwasser 1395 první zmínka součást panství Hořice 1850-1949 obec, 1950-1989 osada obce Dobrá Voda u Hořic (od 1964 část obce), od 1. 7. 1989 jako část obce zaniká   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice …