Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Holín

Holín

Horní Lochov – odkaz na samostatnou stránku

Pařezská Lhota – odkaz na samostatnou stránku

Prachov – odkaz na samostatnou stránku


Holín

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Holin
 • 1327 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Helena Králová

Pařezská Lhota 2, Jičín, 506 01

obecholin@quick.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1697 farní úřad Kopidlno, od 1697 reálná administratura Ostružno (1776 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/holin/

Horní Lochov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Ober Lochow 1385 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice od 1850-1880 obec, 1880-1921 osada obce Lochov,  1921-1960 obec, od 1960 část obce Holín Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Holín Horní Lochov na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní …

Pařezská Lhota

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Lhota Paržeska, Pařeska Lhota 1542 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice od 1850-1921 osada obce Březka, 1921-1964 obec, od 1964 část obce Holín Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Holín Pařezská Lhota na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní …

Prachov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1533 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1960 obec, od 1960 část obce Holín Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Holín Prachov na wikipedii  kontakt na archiváře obce Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip …