Return to Holín

Pařezská Lhota

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Lhota Paržeska, Pařeska Lhota
 • 1542 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • od 1850-1921 osada obce Březka, 1921-1964 obec, od 1964 část obce Holín

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1672 farní úřad Turnov, od 1672 farní úřad Libuň

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/holin/parezska-lhota/

Pařezská Lhota – sčítací operáty 1910

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let: č. p. 1-8 č. p. 10-28 č. p. 30-33