Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Hořice

Hořice

Březovice – odkaz na samostatnou stránku

Dachova – odkaz na samostatnou stránku

Doubrava – odkaz na samostatnou stránku

Hrachovec – odkaz na samostatnou stránku

Chlum – odkaz na samostatnou stránku

Chvalina – odkaz na samostatnou stránku

Libonice – odkaz na samostatnou stránku

Svatogothardská Lhota – odkaz na samostatnou stránku


Hořice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Hořic, Hořice v Podkrkonoší, Hořitz, Horschitz
 • 1143 první zmínka
 • součást panství Hořice
 • nejpozději 1271 městečko, 1791 město, od 1850 obec-město

 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Mgr. Jaroslav Kotrbáček

Zborovská 1875, Hořice, 508 01

jaroslav.kotrbacek@gmail.com


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Hořice

římskokatolická církev: děkanský úřad Hořice (do 1882 farní úřad)

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Hořice

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Libštát

sign. L 4-2 matrika N 1852-1910

sign. L 4-3 matrika O 1847-1914

sign. L 4-7948 matrika O 1915-1928

sign. L 4-1 matrika Z 1867-1892

sign. L 4-4 matrika Z 1892-1916

sign. L 4-7949 index N 1852-1872

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Semonice

sign. 7256 matrika N 1868-1906

sign. 7959 matrika O 1868-1926

sign. 7257 matrika Z 1868-1919

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/horice/

Březovice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Bržezowicze, Brzezowicze, Bschesowitz, Březowitz 1318 první zmínka součást panství Jeřice 1850-1976 obec, od 1. 5. 1976 část obce Hořice Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 …

Chlum

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1557 první zmínka součást panství Hořice 1869 osada obce Libonice, 1880-1975 obec, od 1. 1. 1976 část obce Hořice Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Hořice …

Chvalina

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Chwalina 1320 první zmínka součást panství Hořice 1869 osada obce Březovice, 1880-1960 obec, od 1. 6. 1960 osada obce Hořice (od 1964 část obce)   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice …

Dachova

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Dachov, Dachovy, Dachow 1790 první zmínka součást panství Hořice 1869-1890 osada obce Hořice, v dalších letech se jako osada neuvádí Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 …

Doubrava

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Dobrava, Dobrawa, Daubrawa, Doubrawa 1416 první zmínka součást panství Hořice 1850-1920 osada obce Březovice, 1920-1976 obec, od 1. 5. 1976 část obce Hořice   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od …

Hrachovec

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Hrachowec součást panství Hořice 1850-1880 osada obce Hořice, v dalších letech se jako osada neuvádí   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín   Soudní okres 1850-1960 Hořice od 1960 …

Libonice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Libonicz, Libonitz, Libunitz 1143 první zmínka součást panství Hořice 1850-1950 obec, od 1950 osada obce Hořice (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres …

Svatogothardská Lhota

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1365 první zmínka součást panství Hořice 1850-1869 osada obce Doubrava, 1869-1920 osada obce Březovice, 1920-1976 osada obce Doubrava (od 1964 část obce), 1976-1989 část obce Hořice, 1989-1998 se jako část obce neuvádí, od 1. 1. 1999 část obce Hořice Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec …