Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Horní Rokytňany

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Horní Rokytany, Ober-Rokytnan, Rokytan
 • 1381 první zmínka
 • součást panství Dětenice
 • 1850-1880 obec, 1880-1930 osada sloučené obce Rokytňany, 1930-1950 obec, 1950-1976 osada sloučené obce Rokytňany, 1976-1990 část obce Dětenice, od 24. 11. 1990 část sloučené obce Rokytňany

 • Politický okres
  • 1850-1855 Jičín
  • 1855-1868 Libáň
  • od 1868 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Libáň
  • od 1949 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Libáň

římskokatolická církev: farní úřad Osenice

evangelická církev: farní sbor Bošín, od 1928 možná i sbor Jičín

československá církev: náboženská obec Rožďalovice

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/horni-rokytnany/