Return to E-výstava SOkA Jičín

Jičín

Jičín

Dvorce – odkaz na samostatnou stránku

Moravčice – odkaz na samostatnou stránku

Popovice – odkaz na samostatnou stránku

Robousy – odkaz na samostatnou stránku

Sedličky– odkaz na samostatnou stránku

Soudná – odkaz na samostatnou stránku

Holínské Předměstí 

Nové Město

Pražské Předměstí 

Staré Město 

Valdické Předměstí 


Jičín

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Gitchin, Jitschin, Jičin
 • 1293 první zmínka
 • součást panství Kumburk-Úlibice
 • 1293-1849 město, od 1850 obec-město
 • Politický okres
  • od 1850 Jičín
 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín

 •  kontakt na kronikáře obce:

Marie Faruzelová

Václava Čtvrtka 851, Jičín, 506 01

faruzelova@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – odkazy na samostatné stránky se sčítacími operáty všech městských částí z příslušného roku

Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: arciděkanský úřad Jičín (1665 děkanství, 1947 arciděkanství) evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor československá církev: náboženská obec Jičín   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Libštát sign. R 14-1 matrika N 1786-1831 sign. R 14-2 matrika N 1831-1849 sign. R 14-3 matrika N 1850-1858 sign. R 14-4 matrika N 1859-1866 sign. R 14-5 matrika N 1866-1887 sign. R 14-13 matrika N 1887-1903 sign. R 14-6 matrika O 1786-1853 sign. R 14-7 matrika O 1853-1858 sign. R 14-8 matrika O 1859-1881 sign. R 14-15 matrika O 1881-1919 sign. R 14-9 matrika Z 1786-1846 sign. R 14-10 matrika Z 1847-1858 sign. R 14-11 matrika Z 1859-1887 sign. R 14-16 matrika Z 1887-1919 sign.  R 14-12 index Z 1820-1949   evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Libštát sign. L 4-2 matrika N 1852-1910 sign. L 4-3 matrika O 1847-1914 sign. L 4-7948 matrika O 1915-1928 sign. L 4-1 matrika Z 1867-1892 sign. L 4-4 matrika Z 1892-1916 sign. L 4-7949 index N 1852-1872

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/jicin/

Dvorce

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Dvorec, Dworetz 1608 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1960 osada obce Studeňany, 1960-1975 část obce Robousy, od 1. 1. 1976 část obce Jičín Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Jičín Dvorce na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní …

Holínské Předměstí

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci  Část města Jičín   Politický okres od 1850 Jičín   Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Jičín Holínské Předměstí na wikipedii     kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: farní úřad Jičín, dnes arciděkanství Jičín evangelická …

Moravčice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Moravčitz 1362 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1869 obec, 1869-1910 osada obce Robousy, 1921-1960 obec, 1960-1975 část obce Robousy, od 1. 1. 1976 část obce Jičín Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Jičín Moravčice na wikipedii  kontakt na …

Nové Město

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci část města Jičín   Politický okres od 1850 Jičín   Soudní okres od 1850 Jičín   stránky obce Jičín Nové Město na wikipedii     kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: farní úřad Jičín, dnes arciděkanství …

Popovice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Popovic, Popowitz 1374 první zmínka součást panství Milíčeves 1850-1976 obec, od 1. 5. 1976 část obce Jičín Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Jičín Popovice na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – po …

Pražské Předměstí

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci část města Jičína   Politický okres od 1850 Jičín   Soudní okres od 1850 Jičín   stránky obce Jičín Pražské Předměstí na wikipedii     kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: farní úřad Jičín, dnes arciděkanství …

Robousy

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Robous, Robaus 1357 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 část obce Jičín Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Jičín Robousy na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – po …

Sedličky (dříve Zebín)

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci část města Jičín   Politický okres od 1850 Jičín   Soudní okres od 1850 Jičín   stránky obce Jičín Sedličky na wikipedii    kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: arciděkanský úřad Jičín (1665 děkanství, …

SO Jičín 1900

Sčítací operáty městských částí za rok 1900 Nové Město č. p. 1-16 č. p. 18-29 č. p. 31 č. p. 33-40 č. p. 41-58 č. p. 59-64 č. p. 66-69 č. p. 71-84 č. p. 85-124 č. p. 125-136 č. p. 138-147 č. p. 148-155 1901 místní přehled; obecní přehled Staré Město č. p. 49  č. …

SO Jičín 1910

Sčítací operáty městských částí za rok 1910 Nové Město č. p. 1-16 č. p. 18-29 č. p. 31 č. p. 33-39 č. p. 40-64 č. p. 66-76 č. p. 77-110 č. p. 111-136 č. p. 138-150 č. p. 151-169 č. p. 171-196 1911 místní přehled; obecní přehled Staré Město č. p. 1-17 1911 místní přehled; obecní přehled Holínské …

SO Jičín 1921

Sčítací operáty městských částí za rok 1921 Nové Město č. p. 1-16 č. p. 18-25 č. p. 26-29 č. p. 31 č. p. 33-64 č. p. 66-81 č. p. 83-92 č. p. 93-136 č. p. 138-169 č. p. 171-176 č. p. 178-202 bez čísla popisného přehled sčítacího obvodu Staré Město č. p. 1-41 č. p. …

Soudná

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Soudna, Suadna 1790 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1960 osada obce Kbelnice, od 1. 7. 1960 část obce Jičín Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Jičín Soudná na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací …

Staré Město

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci část města Jičín   Politický okres od 1850 Jičín   Soudní okres od 1850 Jičín   stránky obce Jičín Staré Město na wikipedii     kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: farní úřad Jičín, dnes arciděkanství …

Valdické Předměstí

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci část města Jičín   Politický okres od 1850 Jičín   Soudní okres od 1850 Jičín   stránky obce Jičín Valdické Předměstí na wikipedii     kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: farní úřad Jičín, dnes arciděkanství …