Return to Jičín

Dvorce

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Dvorec, Dworetz
 • 1608 první zmínka
 • součást panství Radim-Pecka
 • 1850-1960 osada obce Studeňany, 1960-1975 část obce Robousy, od 1. 1. 1976 část obce Jičín

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: arciděkanský úřad Jičín (1665 děkanství, 1947 arciděkanství)

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/jicin/dvorce-2/