Return to Jičín

Sedličky (dříve Zebín)

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

  • část města Jičín
 
  • Politický okres
    • od 1850 Jičín
 
  • Soudní okres
    • od 1850 Jičín
   
  •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: arciděkanský úřad Jičín (1665 děkanství, 1947 arciděkanství) evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor československá církev: náboženská obec Jičín   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje  

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/jicin/sedlicky/