Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Jinolice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Ginolitze, Ninolice, Jinolitz
 • 1377 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • od 1850-1960 obec, 1960-1990 část obce Podůlší, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín

 • stránky obce Jinolice
 • Jinolice na wikipedii


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1672 farní úřad Turnov, od 1672 farní úřad Libuň

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/jinolice/

Jinolice – sčítací operáty 1910

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1-10 č. p. 12-47