Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Kopidlno

Kopidlno

Drahoraz – odkaz na samostatnou stránku

Ledkov – odkaz na samostatnou stránku

Mlýnec – odkaz na samostatnou stránku

Pševes – odkaz na samostatnou stránku


Kopidlno

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • 1322 první zmínka
 • součást panství Kopidlno
 • 1451-1850 městečko, 1850-1918 obec-městys, 1918-1948 obec-město, 1948-1998 obec, od 1. 6. 1998 město

 • Politický okres
  • 1850-1855 Jičín
  • 1855-1868 Libáň
  • od 1868 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Libáň
  • od 1949 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Mgr. Ivana Podzimková

Lipová 337, Kopidlno, 507 32

podzimkova.iva@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Kopidlno

římskokatolická církev: děkanský úřad Kopidlno (do 1898 farní úřad)

evangelická církev: farní sbor Bošín, od 1928 možná i sbor Jičín

československá církev: náboženská obec Rožďalovice možná i Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/kopidlno/

Drahoraz

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Drahoráz, Drahoras 1294 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1985 obec, od 1. 1. 1986 část obce Kopidlno Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce Kopidlno Drahoraz na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Mgr. …

Kopidlno – sčítací operáty 1900

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1 č. p. 4 č. p. 9-20 č. p. 22-24 č. p. 27 č. p. 31-45 č. p. 47-67 č. p. 70-91 č. p. 93-105 č. p. 107-111 č. p. 114-126 č. p. …

Kopidlno – sčítací operáty 1910

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 5 č. p. 122 č. p. 125 č. p. 127 č. p. 129-152 č. p. 236

Ledkov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1400 první zmínka součást panství Kopidlno od 1850 osada obce Kopidlno (později část obce) Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce Kopidlno Ledkov na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací …

Mlýnec

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci Mlejnetz, Mlýnice, Mlýnce 1322 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1976 obec, od 1. 5. 1976 část obce Kopidlno Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce Kopidlno Mlýnec na wikipedii kontakt na kronikáře obce: Hana …

Pševes

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Pšoves, Pschowes 1368 první zmínka součást panství Kopidlno 1850-1964 obec (do 1910 pod názvem Pšoves), 1964-1985 část obce Drahoraz, od 1. 1. 1986 část obce Kopidlno Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Libáň od 1868 Jičín Soudní okres 1850-1949 Libáň od 1949 Jičín stránky obce …