Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Kovač

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Kováč, Kowatsch
 • 1318 první zmínka
 • součást panství Kumburk-Úlibice
 • 1850-1964 obec (do 1890 pod názvem Kováč), 1964-1990 část obce Konecchlumí, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Kateřina Jechová

Kovač 24, Jičín, 506 01

katka.jechova@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: farní úřad Lužany, dnes farní úřad Železnice

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/kovac/