Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Lázně Bělohrad

Lázně Bělohrad

Brtev – odkaz na samostatnou stránku

Dolní Javoří – odkaz na samostatnou stránku

Dolní Nová Ves – odkaz na samostatnou stránku

Horní Nová Ves – odkaz na samostatnou stránku

Hřídelec – odkaz na samostatnou stránku

Lány – odkaz na samostatnou stránku

Ohrada – odkaz na samostatnou stránku

Prostřední Nová Ves – odkaz na samostatnou stránku

Uhlíře – odkaz na samostatnou stránku


Lázně Bělohrad

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Nová Ves, Nowa Wes, Neudorf, Bělehrad, Bielohrad, Bielehrad, od 1905 Lázně Bělohrad, Bad Bielohrad
 • 1267 první zmínka
 • součást panství Bělohrad
 • od 1722 městečko, 1850-1948 obec-městys, 1948-1965 obec, od 1965 město

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hořice
  • 1855-1868 Nová Paka
  • 1868-1903 Jičín
  • 1903-1942 Nová Paka
  • 1942-1945 Jičín
  • 1945-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Hana Friedrichová

Kpt. Jaroše 215, Lázně Bělohrad, 507 81

h.friedrichova@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Lázně Bělohrad

římskokatolická církev: farní úřad Lázně Bělohrad

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Nová Paka

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Hořice

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Semonice

sign. 7256 matrika N 1868-1906

sign. 7959 matrika O 1868-1926

sign. 7257 matrika Z 1868-1919

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Libštát

sign. L 4-2 matrika N 1852-1910

sign. L 4-3 matrika O 1847-1914

sign. L 4-7948 matrika O 1915-1928

sign. L 4-1 matrika Z 1867-1892

sign. L 4-4 matrika Z 1892-1916

sign. L 4-7949 index N 1852-1872

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Křížlice

sign. L 2-1 matrika N 1782-1826

sign. L 2-2 matrika N 1827-1835

sign. L 2-3 matrika N 1836-1844

sign. L 2-4 matrika N 1845-1851

sign. L 2-5 matrika N 1852-1859

sign. L 2-6 matrika N 1859-1865

sign. L 2-7 matrika N 1865-1874

sign. L 2-8 matrika N 1874-1897

sign. L 2-18 matrika N 1897-1908

sign. L 2-9 matrika O 1786-1835

sign. L 2-10 matrika O 1836-1845

sign. L 2-11 matrika O 1846-1855

sign. L 2-12 matrika O 1856-1858

sign. L 2-13 matrika O 1859-1885

sign. L 2-19 matrika O 1886-1908

sign. L 2-14 matrika Z 1784-1835

sign. L 2-15 matrika Z 1836-1849

sign. L 2-16 matrika Z 1850-1859

sign. L 2-17 matrika Z 1858-1877

sign. L  2-20 matrika Z 1878-1911

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/lazne-belohrad/

Brtev

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Brtew, Bertew, Brtwy 1497 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1960 obec, od 1. 7. 1960 osada obce Lázně Bělohrad (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres …

Dolní Javoří

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též pouze Jaworž, Jaworzi, Dolení Javoř, Nieder-Jaworsch, Nieder-Jaworny 1543 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1965 obec, 1966-1976 část obce Bělá u Pecky, od 1. 5. 1976 část obce Lázně Bělohrad Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová …

Dolní Nová Ves

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Dolení Nová Ves, Nieder-Neudorf, Unter-Neudorf 1354 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1960 obec, od 1. 7. 1960 osada obce Lázně Bělohrad (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín …

Horní Nová Ves

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Hoření Nová Ves, Ober-Neudorf 1354 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1960 obec, od 1. 7. 1960 osada obce Lázně Bělohrad (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní …

Hřídelec

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Řídelec, Ržidelecz, Rideletz, Řideletz 1367 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 část obce Lázně Bělohrad Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka …

Lány

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Lahn, Lahny, Lahni 1790 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1867 osada obce Hřídelec, 1867-1964 obec, od 14. 6. 1964 část obce Lázně Bělohrad Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres …

Ohrada

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Wohrada součást panství Bělohrad 1850-1869 se jako osada neuvádí, 1880-1890 osada obce Lány, v dalších letech jako osada zanikla Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od …

Prostřední Nová Ves

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Mittel-Neudorf 1354 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1946 obec, od 1. 1. 1946 osada obce Lázně Bělohrad (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová …

Uhlíře

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Ouhlíře, Auhlíře, Auhliř, Oulíř, Auchlirsch 1543 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1965 obec, 1966-1976 část obce Bělá u Pecky, od 1. 5. 1976 část obce Lázně Bělohrad Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od …