Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Libošovice

Libošovice

Dobšice – odkaz na samostatnou stránku

Malá Lhota – odkaz na samostatnou stránku

Malechovice – odkaz na samostatnou stránku

Meziluží – odkaz na samostatnou stránku

Nepřívěc – odkaz na samostatnou stránku

Podkost – odkaz na samostatnou stránku

Rytířova Lhota – odkaz na samostatnou stránku

Vesec u Sobotky – odkaz na samostatnou stránku


Libošovice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Liboschowitz
 • 1352 první zmínka
 • součást panství Kost-Rakov
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Jičín
  • 1855-1868 Sobotka
  • 1868-1948 Jičín
  • 1948-1960 Mnichovo Hradiště
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Sobotka
  • 1949-1960 Mnichovo Hradiště
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Sobotka

římskokatolická církev: před 1787 děkanský úřad Sobotka, od 1787 lokální kaplanství Libošovice (1861 fara)

evangelická církev: farní sbor Bošín, od 1928 možná i sbor Jičín

československá církev: náboženská obec Jičín, Sobotka a možná i Lomnice nad Popelkou

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/libosovice/

Dobšice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Dobschitz 1437 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1964 obec, od 1964 část obce Libošovice Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868-1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Sobotka 1949-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín stránky obce Libošovice Dobšice na wikipedii …

Malá Lhota

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Klein Lhota 1437 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1964 osada obce Rytířova Lhota, od 1964 část obce Libošovice Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868-1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Sobotka 1949-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín stránky obce …

Malechovice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Malechovitz 1497 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1925 osada obce Libošovice (část území pod stejným názvem do 1890 figuruje jako osada obce Roveň, později jako osada zanikla), 1925-1964 obec, od 1964 část obce Libošovice Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868-1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo …

Meziluží

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Meziluž 1406 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1964 osada obce Dobšice, od 1964 část obce Libošovice Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868-1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Sobotka 1949-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín stránky obce Libošovice Meziluží …

Nepřívěc

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Nepřívěce, Něpřívěc, Nepřiwetz 1255 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1964 obec (do 1921 i pod názvem Nepřívěce), od 1964 část obce Libošovice Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868-1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Sobotka 1949-1960 Mnichovo Hradiště od …

Podkost

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Podkostí, Podkosť 1358 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1975 obec (1850-1890 pod názvem Podkostí, 1890-1910 jako Podkosť), od 1. 1. 1976 část obce Libošovice Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868-1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Sobotka 1949-1960 Mnichovo …

Rytířova Lhota

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Ritter-Lhota 1438 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1964 obec, od 1. 3. 1964 část obce Libošovice Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868-1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Sobotka 1949-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín stránky obce Libošovice Rytířova …

Vesec u Sobotky

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vesce, Vesec, Wesetz 1497 první zmínka součást panství Kost-Rakov 1850-1964 osada obce Nepřívěc (do 1890 pod názvem Vesce), od 1964 část obce Libošovice Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Sobotka 1868- 1948 Jičín 1948-1960 Mnichovo Hradiště od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Sobotka 1949-1960 Mnichovo …