Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Lužany

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Luschan, Lužan
 • 1052 první zmínka
 • součást panství Kumburk-Úlibice
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Bc. Josef Kracík

Lužany 142, Lužany, 507 06

josefkracik@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: farní úřad Lužany, dnes farní úřad Železnice

evangelická církev: farní sbor Jičín (založen 1928 jako filiální k farnímu sboru v Libštátě, od 1947 samostatný)

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Hořice

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/luzany/

Lužany – sčítací operáty 1900

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1-50 č. p. 51-145 č. p. 147-155