Return to Markvartice

Spařence

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Spařenec
 • 1497 první zmínka
 • součást panství Kost-Rakov
 • od 1850 osada obce Markvartice (1900-1910 pod názvem Spařenec; od 1964 část obce)

 • Politický okres
  • 1850-1855 Jičín
  • 1855-1868 Sobotka
  • 1868-1948 Jičín
  • 1948-1960 Mnichovo Hradiště
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Sobotka
  • 1949-1960 Mnichovo Hradiště
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Sobotka

římskokatolická církev: před 1730 děkanský úřad Sobotka, od 1730  rezidenční kaplanství Markvartice (1743 fara)

evangelická církev: farní sbor Bošín, od 1928 možná i sbor Jičín

československá církev: náboženská obec Jičín, Sobotka a možná i Lomnice nad Popelkou

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/markvartice/sparenice/