Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Miletín

Miletín

Trotinka – odkaz na samostatnou stránku

Vidonky – odkaz na samostatnou stránku


Miletín

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Miletin
 • 1124 první zmínka
 • součást panství Miletín
 • nejpozději 1261 městečko, od 1850 obec-městys, 1945-2006 obec, od 10. 10. 2006 město
 
 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
 
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
   
 •  kontakt na kronkáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Miletín římskokatolická církev: farní úřad Miletín, dnes farní úřad Lázně Bělohrad evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný) československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Černilov sign. R 5-1 matrika N 1785-1831 sign. R 5-2 matrika N, index N 1831-1851 sign. R 5-3 matrika N 1851-1856 sign. R 5-4 matrika N 1857-1862 sign. R 5-5 matrika N 1863-1871 sign. R 5-6 matrika N 1872-1883 sign. R 5-14 matrika N 1883-1902 sign. R 5-15 matrika N 1903-1911 sign. R 5-7 matrika O 1793-1849 sign. R 5-8 matrika O 1849-1851 sign. R 5-9 matrika O 1852-1865 sign. R 5-10 matrika O 1866-1892 sign. R 5-16 matrika O 1893-1926 sign. R 5-11 matrika Z 1793-1850 sign. R 5-12 matrika Z 1851-1866 sign. R 5-13 matrika Z 1867-1898

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/miletin/

Trotinka

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Malý Trotín, Klein-Trotin 1790 první zmínka součást panství Miletín 1850-1973 osada obce Rohoznice (od 1964 část obce), 1974-1980 část obce Miletín, od 1. 1. 1980 se jako část obce neuvádí Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr …

Vidonky

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vidounky, Widonky součást panství Miletín 1850-1855 osada obce Miletín, v dalších letech se již jako osada neuvádí   Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín   Soudní okres 1850-1960 Hořice …