Return to Nová Paka

Radkyně

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Radkyň, Ratkin
 • 1543 první zmínka
 • součást panství Radim-Pecka
 • 1850-1960 obec, 1960-1976 osada obce Bělá u Pecky (od 1964 část obce), od 1. 5. 1976 část obce Nová Paka

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hořice
  • 1855-1868 Nová Paka
  • 1868-1903 Jičín
  • 1903-1942 Nová Paka
  • 1942-1945 Jičín
  • 1945-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

                   Zuzana Svobodová

                   Radkyně 24, Nová Paka, 509 01

                   zuzkasvobod@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Nová Paka

římskokatolická církev: farní úřad Pecka

evangelická církev: farní sbor Libštát (reformovaný sbor založen 1783, luterský sbor založen 1867, po 1918 sloučeny)

československá církev: náboženská obec Nová Paka

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/nova-paka/radkyne/